Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τη χρονομεριστική μίσθωση και τα κλάμπ διακοπών

Θοδωρής Κουμέλης - 08 Ιούνιος 2007, 00:00

Βάσει των νέων κανόνων που πρότεινε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ε.Ε. - όταν αγοράζουν και μεταπωλούν χρονομερίδιο διακοπών, παρεμφερή προϊόντα διακοπών...

Βάσει των νέων κανόνων που πρότεινε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ε.Ε. - όταν αγοράζουν και μεταπωλούν χρονομερίδιο διακοπών, παρεμφερή προϊόντα διακοπών<...>

σε κρουαζιερόπλοιο, ποταμόπλοιο ή τροχόσπιτο και επιλέγουν δημοφιλή κλάμπ διακοπών με τιμή προσφοράς. Στόχος είναι να εμπιστευτεί περισσότερο ο καταναλωτής τη βιομηχανία χρονομεριστικής μίσθωσης (αξίας πάνω από 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπεύθυνη για πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ) και να αφανιστούν οι αδίστακτοι έμποροι που μπορούν να δυσφημίσουν νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης και να προκαλέσουν προβλήματα στους καταναλωτές.

Με την οδηγία της Ε.Ε. του 1994 οι καταναλωτές αποκτούν βασικά δικαιώματα, δηλαδή να ενημερώνονται με σαφήνεια, να μην δίνουν προκαταβολή και να μπορούν να αποσυρθούν και να αλλάξουν γνώμη. Η νέα πρόταση που δημοσιεύτηκε σήμερα αποσκοπεί στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα στην επέκταση του πεδίου της οδηγίας της ΕΕ που εκδόθηκε το 1994 για τη χρονομεριστική μίσθωση ώστε να καλύψει τα νέα προϊόντα στην αγορά - όπως τα κλάμπ διακοπών σε τιμή προσφοράς και τα παρεμφερή με τη χρονομεριστική μίσθωση προϊόντα διακοπών σε κρουαζιερόπλοια, ποταμόπλοια και τροχόσπιτα. Με τη νέα πρόταση επεκτείνεται επίσης η προστασία σε σημαντικούς τομείς όπως η μεταπώληση χρονομεριδίου και η ανταλλαγή κλάμπ.

Οι νέοι κανόνες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ε.Ε. και ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά της χρονομεριστικής μίσθωσης και ορισμένων άλλων προϊόντων διακοπών.

«Η υπάρχουσα οδηγία ήταν επιτυχής μέσα στα όριά της», δήλωσε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τους καταναλωτές, κα Meglena Kuneva. «Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα διακοπών εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα περιβάλλον πωλήσεων στο οποίο ασκούνται υψηλές πιέσεις και έχουν εμφανιστεί στην αγορά πολλά νέα προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και η πρακτική αδίστακτων εμπόρων δυσφημίζει νόμιμους επιχειρηματίες. Με τους νέους αυτούς κανόνες επιθυμούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και να παρέχουμε σαφείς και απλούς κανόνες για την αξιόπιστη βιομηχανία και να καθησυχάσουμε τους καταναλωτές όταν υπογράφουν τη σύμβαση για τις διακοπές των ονείρων τους».

Τι είναι η χρονομεριστική μίσθωση;

Η χρονομεριστική μίσθωση είναι το δικαίωμα διαμονής για ένα χρονικό διάστημα (δηλαδή μία ή περισσότερες εβδομάδες) σε ένα κατάλυμα διακοπών για συγκεκριμένο διάστημα του έτους για τρία χρόνια ή και περισσότερο. Η διακοπές με χρονομεριστική μίσθωση είναι πολύ διαδεδομένες σε πολλές χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα το ΗΒ, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία αριθμούν τους περισσότερους καταναλωτές που αγοράζουν χρονομερίδια διακοπών. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν σημαντική εγχώρια βιομηχανία χρονομεριστικής μίσθωσης. Σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία η αγορά χρονομεριστικής μίσθωσης προσελκύει όλο και περισσότερους καταναλωτές.

Η τρέχουσα οδηγία προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών με τους εξής τρόπους:

  • Παρέχοντας στους αγοραστές το δικαίωμα στην ενημέρωση μέσω φυλλαδίων πριν από τη υπογραφή της σύμβασης.
  • Προσπαθώντας να αποτρέπονται οι πωλήσεις υπό πίεση μέσω της πρόβλεψης προθεσμίας υπαναχώρησης (δικαίωμα υπαναχώρησης) διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών.
  • Απαγορεύοντας στους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν προκαταβολή από τους αγοραστές κατά την προθεσμία υπαναχώρησης.
    Γιατί η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει την τρέχουσα νομοθεσία;

Μετά την έκδοση της οδηγίας το 1994, ακολούθησαν σημαντικές εξελίξεις στην αγορά. Αναπτύχθηκαν νέα προϊόντα και συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας. Επομένως, οι καταναλωτές που τα αγοράζουν δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα ή επίπεδα προστασίας. Για παράδειγμα, τα νέα προϊόντα ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί διαφορετικά κινητά καταλύματα (π.χ. κουραζιερόπλοια, τροχόσπιτα ή ποταμόπλοια), ή συμβάσεις που διαρκούν λιγότερο από τρία χρόνια. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα ανταλλαγής και μεταπώλησης χρονομεριδίων δεν καλύπτεται από τους υπάρχοντες κανόνες.

Τι θα καλύπτει η νέα πρόταση;

Η νέα πρόταση θα αντικαταστήσει την παλιά οδηγία εισάγοντας ένα σύγχρονο, απλοποιημένο και συνεκτικό πλαίσιο που καλύπτει τη χρονομεριστική μίσθωση και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών καθώς και τις ανταλλαγές και τη μεταπώληση. Με την πρόταση το πεδίο των υφιστάμενων κανόνων επεκτείνεται και καλύπτει τα εξής:

  • Πιο βραχυπρόθεσμες συμβάσεις – τώρα θα καλύπτονται οι συμβάσεις με διάρκεια μικρότερη από τρία χρόνια.
  • Κινητά καταλύματα – οι κανόνες θα καλύπτουν συμβάσεις για χρονομεριστική μίσθωση σε κινητά καταλύματα όπως ποταμόπλοια, τροχόσπιτα ή κρουαζιερόπλοια.
  • Μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών – περιλαμβάνουν κλάμπ διακοπών με τιμή προσφοράς όπου οι καταναλωτές πληρώνουν για παράδειγμα 3.000 ευρώ για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης σε ένα δικτυακό τόπο, όπου τους υπόσχονται “τεράστιες (συχνά παραπλανητικές) εκπτώσεις” σε καταλύματα διακοπών, πτήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
  • Μεταπώληση των προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης – εμπορικοί παράγοντες πλησιάζουν πολλούς ιδιοκτήτες χρονομεριστικής μίσθωσης και ζητούν αμοιβή ως αντάλλαγμα για την πώληση του χρονομεριδίου του ιδιοκτήτη.
  • Ανταλλαγή προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης – ορισμένοι ιδιοκτήτες χρονομεριστικής μίσθωσης πληρώνουν πρόσθετη αμοιβή για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κλάμπ ανταλλαγής όπου μπορούν να ανταλλάξουν την εβδομάδα τους π.χ. στα Κανάρια νησιά με μία εβδομάδα στις Aλπεις. Οι συμπληρωματικές απαιτήσεις ενημέρωσης αναμένεται να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν μία ρεαλιστική εικόνα της προσφοράς και ότι δεν θα απογοητευτούν.

Τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών και τα συστήματα ανταλλαγής και μεταπώλησης δεν ρυθμίζονται σήμερα. Επομένως δεν καλύπτονται από κανόνες για τις προθεσμίες υπαναχώρησης, τις προκαταβολές και την ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που υπογράφουν υπό πίεση έχουν ελάχιστα περιθώρια να αλλάξουν γνώμη. Η νέα πρόταση θα ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών για τη χρονομεριστική μίσθωση και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών και θα δημιουργήσει συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τους πωλητές αυτών των προϊόντων.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top