Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωβουλευτής της Ν.Δ.

Επιπλέον μέτρα προστασίας της Μεσογείου ζητάει ο Μαυρομμάτης

Βίκυ Καραντζαβέλου - 11 October 2007, 00:00

Σύμφωνα με πρόσφατες οικολογικές μελέτες, η Μεσόγειος Θάλασσα είναι η περισσότερο μολυσμένη θάλασσα από πλαστικές ουσίες και σκουπίδια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, ιδιαίτερα στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της. Περίπου 2.000 κομμάτια πλαστικών σκουπιδιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο υπάρχουν στην επιφάνεια της. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον...

Σύμφωνα με πρόσφατες οικολογικές μελέτες, η Μεσόγειος Θάλασσα είναι η περισσότερο μολυσμένη θάλασσα από πλαστικές ουσίες και σκουπίδια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, ιδιαίτερα στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της. Περίπου 2.000 κομμάτια<...>

πλαστικών σκουπιδιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο υπάρχουν στην επιφάνεια της. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον αν υπολογιστεί ότι ένα κομμάτι πλαστικού χρειάζεται περίπου 450 χρόνια να αποσυντεθεί. Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι βασικός λόγος της μόλυνσης της Μεσογείου είναι ότι πρόκειται για μια κλειστή θάλασσα περιτριγυρισμένη από βιομηχανικές χώρες τις οποίες χαρακτηρίζουν οι αυξημένες εμπορικές ροές και το υψηλό τουριστικό επίπεδο.

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μανώλης Μαυρομμάτης, με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί: ”εάν προτίθεται η Επιτροπή να λάβει επιπλέον μέτρα προστασίας για τη Μεσόγειο και ποια θα είναι αυτά. Επιπλέον, εάν είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να ενισχύσει οικονομικά εκστρατείες ενημέρωσης στα παράκτια κράτη μέλη προκειμένου να αφυπνιστεί το κοινό για τους μακροχρόνιους κινδύνους της μόλυνσης της Μεσογείου από σκουπίδια και πλαστικά. Τέλος, εάν υπάρχουν οικονομικοί πόροι της Ε.Ε. που διατίθενται στα κράτη μέλη της Μεσογείου για αυτό το σκοπό και ποιοι είναι αυτοί ανά κράτος”.

”Η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, η ανεπαρκής επεξεργασία τους, αλλά και η πληθώρα μη ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής αποτελούν τα άμεσα αίτια των περιβαλλοντικών προβλημάτων από την κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο χώρο που περιβάλλει τη Μεσόγειο. Η Επιτροπή έχει κινήσει πολλές διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά το τελευταίο ζήτημα των μη ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής. Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκστρατείες ενημέρωσης συνιστούν τις συνήθεις μεθόδους που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των σχετικών οδηγιών”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, κ. Σταύρος Δήμας, και συμπληρώνει: ”Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης της Μεσογείου, η Επιτροπή καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, με τη βελτίωση της προσφοράς και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν προβλεφθεί για την παραλαβή και επεξεργασία αποβλήτων πλοίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πλαστικά. Έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που τα λιμάνια τους δεν έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων ούτε και προγράμματα διακίνησής τους. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει μελέτες για την ανάπτυξη επαρκών εγκαταστάσεων στις χώρες της Μεσογείου”

”Όσον αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη για την εφαρμογή δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με το ισχύον πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής παρέχεται η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα στο συγκεκριμένο τομέα. Κατά συνέπεια, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει να εντάξει στα εθνικά προγράμματά του δράσεις που να αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, το επίπεδο των πόρων που διατίθεται προς το σκοπό αυτό παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με τις προτεραιότητες τους”, τόνισε στην απάντηση του ο Επίτροπος.

”Εξάλλου, με το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, LIFE +, παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να επιδιώξουν τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για την κάλυψη δράσεων στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας”, συμπλήρωσε ο Επίτροπος.

”Σύμφωνα με τη μελλοντική οδηγία σχετικά με τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον, που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, θα απαιτείται από κάθε κράτος μέλος της Μεσογείου να καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες της περιοχής, πρόγραμμα μέτρων για την αντιμετώπιση των κύριων περιβαλλοντικών πιέσεων που πλήττουν τα θαλάσσια ύδατα”, κατέληξε ο Επίτροπος.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top