Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Eπέκταση του δικτύου Natura 2000 ενέκρινε η Ε.Ε.

Θοδωρής Κουμέλης - 16 Νοέμβριος 2007, 00:00

Τέσσερεις αποφάσεις, με τις οποίες επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο Natura 2000 σε τέσσερεις βιογεωγραφικές περιοχές, εξέδωσε στις αρχές της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδομένο τον μεγάλο πλούτο βιοποικιλότητας της φύσης<...>

ανά την Ε.Ε., η οδηγία χωρίζει την Κοινότητα σε διάφορες βιογεωγραφικές, όπως αποκαλούνται, περιοχές: ατλαντική, ηπειρωτική, αλπική, μεσογειακή, αρκτική, μακαρονησιακή και παννονική. Οι εκδοθείσες αποφάσεις αφορούν στη θέσπιση αρχικού καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας στην παννονική περιοχή, δηλαδή στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία, και την επικαιροποίηση των ισχυόντων καταλόγων στην ατλαντική, την αρκτική και την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή. Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης, το οποίο συγκροτήθηκε με βάση την οδηγία του 1992 για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ). Αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: “Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί σοβαρή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, και σοβαρό όπλο στον αγώνα μας για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το έτος 2010. Είμαι πανευτυχής που πραγματοποιήσαμε τόσο σημαντική πρόοδο στην πορεία ολοκλήρωσης του δικτύου και ιδιαίτερα που για πρώτη φορά προστέθηκαν στους κοινοτικούς καταλόγους τόποι από τα νεότερα κράτη μέλη”.

Με τις τέσσερεις αποφάσεις της Επιτροπής επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο Natura 2000, με την προσθήκη 4.255 νέων τόπων κοινοτικής σημασίας, συνολικής έκτασης κατά προσέγγιση 90.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περίπου το μέγεθος της Πορτογαλίας).

Νέα προσθήκη αποτελεί η παννονική βιογεωγραφική περιοχή που αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία. Με τις αποφάσεις επεκτείνεται επίσης το δίκτυο Natura 2000 στην ατλαντική, την αρκτική και την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή, εντάσσοντας τόπους των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και σημαντικό αριθμό τόπων κοινοτικής σημασίας σε ορισμένα “παλαιά” κράτη μέλη (στα οποία περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία) που ολοκληρώνουν τις εθνικές τους προτάσεις. Νέα προσθήκη αποτελούν επίσης μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ανοικτή θάλασσα που χαρακτηρίζονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, με έκταση μεγαλύτερη από 8.000 km² όπως πρότεινε η Γερμανία.

Η Επιτροπή πρόκειται να επικαιροποιήσει τους κοινοτικούς καταλόγους για την αλπική και τη μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή αργότερα εφέτος, τον δε Ιανουάριο του 2008 θα επικαιροποιηθεί ο κοινοτικός κατάλογος για την μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.

Σημειώνεται πως το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης με σκοπό να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον πολύτιμων ενδιαιτημάτων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της Ευρώπης. Αποτελείται από ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), τις οποίες έχουν υποδείξει τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ), και περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) τις οποίες υποδεικνύουν τα κράτη βάσει της οδηγίας του 1979 για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ). Η συγκρότηση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών ανταποκρίνεται επίσης στην υποχρέωση που έχει αναλάβει η Κοινότητα βάσει της σύμβασης των ΗΕ για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για τη φύση, οι στόχοι διατήρησης πρέπει να επιτυγχάνονται ενώ παράλληλα συνεκτιμώνται οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιφερειακές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια για τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή των οδηγιών.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top