Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Πλήθος κόσμου στην ημερίδα για τη σπουδαιότητα της κατάρτισης στον τουρισμό

Δώρα Σγάρτσου - 26 Φεβρουάριος 2008, 00:00

Με απόλυτη επιτυχία στέφθησαν οι εργασίες της ημερίδας με θέμα: “Η σπουδαιότητα της κατάρτισης στη διαμόρφωση του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος: Η συμβολή του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL”, που διεξήχθησαν<...>

την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτές της ημερίδας ήταν η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ηράκλειτος» και το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, αποτελούμενου από εκπροσώπους τουριστικών φορέων, στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, καθηγητών και σπουδαστών τουρισμού, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικές με την εφαρμογή του προγράμματος και έγινε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα τις νέες τάσεις στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό, με συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς δασκάλους και τουριστικούς επιχειρηματίες. Ακολούθησε συζήτηση και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς που απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος του ΑΤΕΙ κ. Παύλος Καρακολτσίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μουσιάδης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (TCVB) κα Μαριάννα Πάγκαλου και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Gerakina Beach Hotel κ. Παύλος Παπαδόπουλος.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, όπως αυτό εφαρμόστηκε για την κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων και ανέργων. Στην πρώτη ομιλία, που είχε ως θέμα τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και αφορούν σε θέματα κατάρτισης στον τουριστικό τομέα, εισηγητής ήταν ο κ. Μιχάλης Παναγιώτου, Υπεύθυνος Έργου: «Αλληλεπιδραστικό Δίκτυο Κατάρτισης» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ηράκλειτος», Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναπτυξιακής εταιρίας ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. Ο κ. Παναγιώτου, με γλαφυρό τρόπο, αναφέρθηκε στην αρχή στη σημασία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL για τη χώρα μας. Η EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Κ.Π. EQUAL,  o ομιλητής παρέπεμψε στον ιστότοπο της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (http://www.equal-greece.gr).

Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση στον τουριστικό τομέα μέσω καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, κυρίως με εφαρμογή της τηλεκατάρτισης, σύγχρονης (με το σύστημα CENTRA SYMPOSIUM) και ασύγχρονης (ΕΣΤΙΑ). To παραπάνω αλληλεπιδραστικό δίκτυο κατάρτισης απευθύνθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων: Ανέργους, Υπαλλήλους και Στελέχη Ξενοδοχείων, Υπαλλήλους και Στελέχη Τουριστικών Γραφείων, Υπαλλήλους και Στελέχη ΟΤΑ (Δημοτικών Επιχειρήσεων & Αντιδημαρχιών Τουρισμού), Υπαλλήλους και Στελέχη Υπηρεσιών Μεταφοράς.

Μετά την ομιλία του κ. Παναγιώτου, ακολούθησε η παρουσίαση της Συμβολής του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Εφαρμογή του Έργου «Αλληλεπιδραστικό Δίκτυο Κατάρτισης» το οποίο εντάσσεται στην Κ.Π. EQUAL και υλοποιείται από την Α.Σ. «Ηράκλειτος». Οι ομιλητές, κ.κ. Σπύρος Αβδημιώτης και Αθανάσιος Δερμετζόπουλος, διδάσκοντες στο Τμήμα και υποψήφιοι διδάκτορες στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου, παρουσίασαν τις

τρεις βασικές δράσεις

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

Δράση 1: Μελέτες εκπαιδευτικών αναγκών για:

 • Στελέχη Τουριστικών Γραφείων
 • Υπαλλήλους Τουριστικών Γραφείων
 • Στελέχη Ξενοδοχείων Α’, Β’ και Γ’ Τάξης
 • Υπαλλήλους Ξενοδοχείων Α’, Β’ και Γ’ Τάξης
 • Υπαλλήλους / Στελέχη Ο.Τ.Α.
 • Υπαλλήλους Μεταφορών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων Μεταφορών


Για τις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια που απεστάλησαν στις παραπάνω κατηγορίες εργατικού δυναμικού. Η στατιστική επεξεργασία των μελετών κατέδειξε μια σαφή ανάγκη για εκσυγχρονισμό της παρεχομένης κατάρτισης όχι τόσο σε καθημερινές πρακτικές και λειτουργιές (π.χ. υπηρεσία ορόφων), αλλά:

 • Στην υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών

 • Στις διαδικασίες και προϋποθέσεις απόκτησης ISO και HACCP
 • Στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στους τομείς
 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Διοίκησης Προσωπικού
 • Συμπεριφοράς Καταναλωτή και Διαχείρισης Παραπόνων
 • Networking και Δικτύωσης
 • Διαχείρισης «Εικόνας» Επιχείρησης (Imagineering)

Η δράση 1 χρησίμευσε για τη σύνθεση προγραμμάτων για κάθε μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες καταρτιζομένων, απαραίτητο βήμα για τις επόμενες δύο δράσεις.

Δράση 2: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

 
Για όλα τα διδακτέα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας δημιουργήθηκε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο για όλες της μορφές κατάρτισης.

Δράση 3: Διδασκαλία μαθημάτων


Η κατάρτιση οκτώ ομάδων καταρτιζομένων έγινε με τον κλασικό (παραδοσιακό) τρόπο και με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ασχολήθηκε με την τηλεκατάρτιση με διδάσκοντες διδακτικό προσωπικό και συνεργάτες του Τμήματος.

Η ομιλία έκλεισε με την παράθεση των οφελών που προέκυψαν για όλους του εμπλεκόμενους και με αναφορά στα προβλήματα  που παρουσιάστηκαν στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, έγινε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό: Νέες τάσεις και προοπτικές» με συντονιστή τον κ. Φώτη Κιλιπίρη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και μέλη του πάνελ τον κ. Δημήτριο Μουσιάδη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης, την κα Μαριάννα Πάγκαλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (TCVB), την κα Μαριάννα Σιγάλα, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κ. Ευάγγελο Χρήστου, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο συντονιστής έθεσε στα μέλη του πάνελ επτά ερωτήσεις που επικεντρώνονταν στη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών του τουριστικού τομέα. Στο τέλος της συζήτησης έκαναν παρεμβάσεις ο Αντιπρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κ. Παύλος Καρακολτσίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Χαρίλαος Θεοδωρέλλης. Ακολούθως, ο συντονιστής έκανε μια σύνοψη της συζήτησης και κατέληξε αναφερόμενος στα συμπεράσματα από αυτή.

Κλείνοντας την ημερίδα, ο γενικός συντονιστής της διοργάνωσης Καθηγητής κ. Θωμάς Μαυροδόντης, επεσήμανε τις πολλαπλές δραστηριότητες του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ στον τομέα των διεθνών συνεργασιών και της συμμετοχής του σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που το καθιστούν πρωταθλητή ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας. Τονίστηκε, τέλος, η κεφαλαιώδης σημασία του τουριστικού τομέα, ο οποίος αποτελεί, μαζί με αυτόν της εμπορικής ναυτιλίας, βασικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στηρίζεται κυρίως σε ένα άρτια εκπαιδευμένο και συνεχώς και αποτελεσματικά καταρτιζόμενο εργατικό και στελεχιακό δυναμικό.

|
Share |
Σχετικά θέματα:
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top