Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων

ΣΤΕΕΑ: Δυσοίωνo το 2008 για τον κλάδο ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Δώρα Σγάρτσου - 29 Μάιος 2008, 00:00

Η αρνητική οικονομική συγκυρία, διεθνώς, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο τουριστικών επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην χώρα μας τη φετινή τουριστική περίοδο. Την θέση αυτή εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑ), κ. Δημήτρης Μαγγιώρος,,,,

Η αρνητική οικονομική συγκυρία, διεθνώς, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο τουριστικών επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην χώρα μας τη φετινή τουριστική περίοδο. Την θέση αυτή εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών<...>

Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑ), κ. Δημήτρης Μαγγιώρος, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε χτες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο κ. Μαγγιώρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις παραμέτρους που θα επηρεάσουν φέτος την πορεία του κλάδου, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, αλλά και στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει ο Σύνδεσμος.

Τουριστική Κίνηση

Τη φετινή τουριστική περίοδο ο κλάδος ενοικιάσεως αυτοκινήτων `μοιράζεται` μαζί με τους άλλους κλάδους της τουριστικής οικονομίας το αίσθημα της αβεβαιότητας, το οποίο προέρχεται κυρίως από τις δυσμενείς συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τη δραματική αλλαγή στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου θα έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο μείωση των δαπανών για τουρισμό, αλλά και στροφή μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων, που αποτελούν και το συντριπτικό ποσοστό της πελατείας μας, προς φθηνότερους προορισμούς, προς τις ΗΠΑ ή εξαρτώμενους από το δολάριο προορισμούς. 

Στον Κλάδο Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, και ειδικότερα στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν αναμένεται αύξηση στα νούμερα σε σχέση με το 2007. Στις μακροχρόνιες μισθώσεις, τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα και το ποσοστό της αύξησης θα είναι μεν χαμηλότερο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης από το αρχικά αναμενόμενο 8%. 

Τα προβλήματα του κλάδου

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος χρονίζουν και αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Τα σημαντικότερα από αυτά έχουν ως εξής:

 • Απαγόρευση εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό: Παρά το γεγονός ότι ένας από τους πιο βασικούς στόχους της Κυβέρνησης είναι η προώθηση της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας, η χώρα μας αδυνατεί να προσφέρει την αυτονόητη σε όλες της χώρες υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου με Οδηγό είτε σε επισκέπτες υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου είτε σε απλούς πολίτες οι οποίοι για κάποιο λόγο αδυνατούν προσωρινά να οδηγήσουν αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα, οι επισκέπτες να δυσφορούν, η Ελλάδα να εκτίθεται και οι Επιχειρήσεις αλλά και το Κράτος να έχουν σημαντική απώλεια εσόδων.
 • Δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών και VAN: Ακόμη μια υπηρεσία που παρέχεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δυστυχώς στην Ελλάδα απαγορεύεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η άρση της σχετικής απαγόρευσης θα συνέβαλε σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικής φύσης που τόσο σημαντική είναι η αντιμετώπισή τους στις μέρες μας.
 • Δημοτικό Τέλος 2%: Ο Νόμος 2539/1997 έδωσε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την δυνατότητα επιβολής στις επιχειρήσεις του Κλάδου Δημοτικού Τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Για να είναι σύμφωνη με το σύνταγμα η επιβολή ανάλογων Τελών πρέπει να πληροί την αρχή της ανταποδοτικότητας, κάτι που, όπως βεβαιώνει ο ΣΤΕΕΑ, δεν έχει τηρηθεί στις σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Ο ΣΤΕΕΑ με την συμμετοχή του στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, LEASEUROPE, εξασφαλίζει αφενός την άμεση ενημέρωσή του σχετικά με τις οδηγίες που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου έχει τη δυνατότητα για πιο δυναμική παρέμβαση στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον Κλάδο.

Έτσι, η Οδηγία σχετικά με την απελευθέρωση της εκμίσθωσης φορτηγών που πρόκειται σύντομα να αναθεωρηθεί, έδωσε την ευκαιρία στον ΣΤΕΕΑ να επισημάνει την ουσιαστικά αδύνατη εφαρμογή της στην Ελλάδα όπου η Νομοθεσία απαγορεύει την ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων.

Η οδηγία για την φορολόγηση των αυτοκινήτων ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων είναι ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον για τον Κλάδο καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων. 

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Οι κοινοτικές οδηγίες που αποσκοπούν στην προστασία του Καταναλωτή ήταν ένα έναυσμα για την υιοθέτηση από πολλές χώρες ενός Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας κάτι που ο ΣΤΕΕΑ έχει ήδη καθιερώσει.

Ο ΣΤΕΕΑ από την ίδρυσή του κιόλας θέσπισε τις δύο βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να υπηρετεί κάθε Εταιρία Ενοικίασης Αυτοκινήτων που σέβεται τον εαυτό της: Παροχή Υπηρεσιών Ποιότητας και Τιμιότητα απέναντι στον Καταναλωτή. Αυτές τις αρχές έθεσε σαν πρωταρχικό του στόχο ο ΣΤΕΕΑ και παρακίνησε και τα μέλη του να ακολουθούν, υιοθετώντας έναν Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Code of Best Practice).

Τα σημεία που εστιάζει ο Κώδικας έχουν ως εξής:

 • Ορίζει την έννοια της σωστής ενοικίασης ξεκινώντας από την στιγμή της κράτησης και φτάνοντας μέχρι την επιστροφή του αυτοκινήτου.
 • Προωθεί την σαφή, ακριβή και κατανοητή ενημέρωση των μισθωτών.
 • Τονίζει την ανάγκη για σχολαστική συντήρηση και επαρκή ασφάλιση των αυτοκινήτων.
 • Επικεντρώνεται στην σωστή τιμολόγηση.
 • Προτρέπει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
 • Ορίζει λεπτομερώς την διαδικασία ελέγχου η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία του Κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία εξετάζει κάθε καταγγελία και επιβάλλει κυρώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο ενώ παράλληλα μπορεί να ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον ΕΟΤ και άλλους συναρμόδιους φορείς.

Ο ΣΤΕΕΑ με την εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας στοχεύει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι η ειδική σήμανση στα γραφεία των μελών του, σε συνδυασμό με τον ουσιαστικό έλεγχο τυχόν παραπόνων των καταναλωτών, αποτελεί δέσμευση και εγγύηση για υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από υποχρεώσεις έχουν και δικαιώματα και, για την προστασία τους, θα πρέπει να αναζητούν εταιρίες που είναι μέλη του ΣΤΕΕΑ και που, φυσικά, έχουν ασπαστεί τις αρχές του Κώδικα.

Το προφίλ του κλάδου και του ΣΤΕΕΑ

Ο Κλάδος τουριστικών επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι από τους πιο παραγωγικούς στον χώρο του Τουρισμού και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Ελληνικού Τουριστικού Πακέτου και στην προβολή της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας. Ο κλάδος σήμερα σε αριθμούς έχει ως εξής:

 • αριθμεί 2.200 εταιρείες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων,
 • διαχειρίζεται έναν στόλο 160.000 αυτοκινήτων,
 • απασχολεί 30.000 εργαζόμενους (αρκετοί σε εποχική απασχόληση),
 • ο συνολικός ετήσιος τζίρος ανέρχεται σε 760 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΤΕΕΑ είναι ο αντιπροσωπευτικός φορέας του Κλάδου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 με πρωταρχικό του στόχο την προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μελών του.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του:

 • ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που αφορούν τον Κλάδο σε Εθνικό αλλά και Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • είναι σε επαφή με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, γενικότερα με κάθε Φορέα ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του Κλάδου στις εκάστοτε επιχειρούμενες τροποποιήσεις των νομοθεσιών που επηρεάζουν τον Κλάδο.
 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του καθώς και ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά.
 • συμμετέχει σε αντίστοιχες οργανώσεις – φορείς της Ευρώπης με στόχο την δημιουργική ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα θέματα και παρακολούθηση των εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στον ΣΤΕΕΑ συμμετέχουν σαν μέλη, εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται το 75% του συνόλου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και το 90% των αυτοκινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης. Στα μέλη του περιλαμβάνονται όλα τα διεθνή σήματα, ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα οποία λειτουργούν πάνω από 650 υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Επίσης, εκπροσωπεί τον κλάδο στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top