Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Η αγορά του catering στην Ελλάδα

Hellastat: Σημαντική ανάπτυξη του βιομηχανικού catering στην εγχώρια αγορά

Βίκυ Καραντζαβέλου - 09 October 2008, 00:00

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε., η εγχώρια αγορά catering εκτιμάται σε περίπου 392,5 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο της τροφοδοσίας με τρόφιμα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 3.000 περίπου εταιρείες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία προσφέρει υπηρεσίες catering δεξιώσεων. Ενδεικτικά, το catering δεξιώσεων υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το 51% της αγοράς...

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε., η εγχώρια αγορά catering εκτιμάται σε περίπου 392,5 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο της τροφοδοσίας με τρόφιμα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 3.000 περίπου εταιρείες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία προσφέρει υπηρεσίες catering δεξιώσεων. Ενδεικτικά,

<...>

το catering δεξιώσεων υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το 51% της αγοράς. Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλά εμπόδια εισόδου και κατά συνέπεια δραστηριοποιείται σε αυτόν πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Επιπλέον, υπηρεσίες catering δεξιώσεων προσφέρουν πολλαπλές επιχειρήσεις με άλλη κύρια δραστηριότητα, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν τα μέσα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο catering, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.λπ.

Το κύριο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου είναι η τιμολογιακή πολιτική, ενώ η ποιότητα των γευμάτων καταλαμβάνει δευτερεύουσα θέση.

Η εποχικότητα στο catering δεξιώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη (η περίοδος υψηλής ζήτησης είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο), γεγονός που απαιτεί καλό προγραμματισμό και οργάνωση από τις εταιρείες του υποκλάδου για να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση και να διαχειριστούν ζητήματα προσωπικού και ρευστότητας.

Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις της εποχικότητας, απαιτείται από τις εταιρείες του υποκλάδου συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης του πελατολογίου τους και προσφοράς νέων υπηρεσιών.

Αντιθέτως, στο βιομηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες, μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση στον υποκλάδο είναι υψηλή.

Επιπλέον, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, όσον αφορά στις προσφερόμενες τιμές, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες συνεργασίας με διά-φορες κατηγορίες πελατών, όπως τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτήρια, τα ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις κ.λπ.

Τέλος, σχετικά με το αεροπορικό catering, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα του catering, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οι παράμετροι αυτοί, καθώς και λοιπά εμπόδια εισόδου που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο του υποκλάδου, συντελούν στη διαμόρφωση μιας αγοράς με έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.

Προβλήματα των εταιρειών του κλάδου
Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών ασκούν υψηλή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες, αρκετές φορές, προκειμένου να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος, οδηγούνται σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και σε προσφορά χαμηλής ποιότητας γευμάτων. Το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και οι ανεπαρκείς έλεγχοι συμβάλλουν στην επιδείνωση των φαινομένων αυτών.

Όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς υπάρχει έλλειψη τόσο εξειδικευμένου, όσο και ανειδίκευτου προσωπικού. Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι προοπτικές καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:

- Όσον αφορά στην πορεία του κλάδου, τα τελευταία χρόνια το catering δεξιώσεων και το βιομηχανικό catering παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη τριετία, λόγω ευνοϊκών συνθηκών από την πλευρά της ζήτησης. Ιδιαίτερα στο βιομηχανικό catering, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί και εκτιμώνται σε επίπεδο του 5%.
- Αντίθετα, στο αεροπορικό catering παρατηρείται σταθερότητα τα τελευταία έτη. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης για το συγκεκριμένο υποκλάδο εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε αρνητικό επίπεδο στο άμεσο μέλλον, λόγω δυσμενών συνθηκών που επηρεάζουν αναλόγως τον αεροπορικό κλάδο (κατά κύριο λόγο οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων).

Τα αποτελέσματα του 2007
Όπως προκύπτει από τη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, οι εταιρείες γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας. Οι μικρές ιδιαίτερα, εταιρείες λειτουργούν με ζημίες, γεγονός που δείχνει τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο. Επιπλέον, οι εταιρείες του δείγματος παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα και υψηλή εξάρτηση από τρίτες πηγές κεφαλαίων. Ο δανεισμός των εταιρειών αφορά ως επί το πλείστον σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

Τα θετικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για τις εταιρείες του δείγματος αφορούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό εμπορικό κύκλο, υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top