Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Αποτέλεσματα του έργου EQUAL "ALWAYS TOURISM"

Προσαρμοστικότητα των τουριστικών γραφείων

Βίκυ Καραντζαβέλου - 04 Νοέμβριος 2008, 00:00

Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου EQUAL "ALWAYS TOURISM", το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του...

Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου EQUAL “ALWAYS TOURISM”, το οποίο<...>

ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε μια σύντομη αναφορά στο σύνολο του έργου παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις δράσεις που αναπτύχθηκαν την τελευταία διετία, τα σημαντικότερα από τα οποία ήταν τα εξής:

- Μελέτες – Έρευνες για την εφαρμογή νέων μορφών οργάνωσης της παραγωγής και ευέλικτων σχημάτων της εργασίας

 • Απογραφική έρευνα του κλάδου (με ποσοτικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά) & Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών Γραφείων

 • Μελέτη των τουριστικών τάσεων και της εξέλιξης του κλάδου των τουριστικών γραφείων (διεθνώς και στην ελληνική αγορά).

 • Μελέτη για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρηματιών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο των τουριστικών γραφείων.

 • Μελέτη για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

 • Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου σε νέες τεχνολογίες, ανάπτυξη του επαγγελματικού profile του “Ταξιδιωτικού Συμβούλου”.

 • Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (συμπράξεις /clusters).

- Δημιουργία και ανάπτυξη νέων εργαλείων για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς
- Οργάνωση εργασίας – βελτίωση λειτουργίας τουριστικών γραφείων:

 • Δημιουργία μοντέλου Συστήματος Πιστοποίησης Ποιότητας στα τουριστικά γραφεία.

 • Οδηγός “σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και πώλησης του τουριστικού πακέτου”.

 • Οδηγοί και βάση δεδομένων για ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστικού (Θράκη) και αθλητικού (Κρήτη) τουρισμού.
 • Σφαιρική απεικόνιση πολιτιστικών & αθλητικών διαδρομών σε Ξάνθη & Κρήτη αντίστοιχα.

 • Δικτύωση – νέες τεχνολογίες

 • Κατασκευή δικτύου - intranet για τη διασύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων στον κλάδο.

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) και Market Place

 • Δομές υποστήριξης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού

 • Δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Ενημέρωσης & Υποστήριξης των τουριστικών γραφείων.

 • Δημιουργία γραφείου εργαζομένων & προώθησης απασχόλησης.

 • Δημιουργία μόνιμου Forum για την απασχόληση.

  - Δράσεις για την αναβάθμιση και προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων
  Εκπαίδευση εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και επιχειρηματιών των Τουριστικών Γραφείων, με συνδυασμένη χρήση

  • θεωρητικής κατάρτισης (ημερίδες, workshops), για την ανάπτυξη εννοιών που σχετίζονται με την βελτίωση της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

  • εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning), στα αντικείμενα: “Προφίλ ταξιδιωτικού συμβούλου” & “Νέες τεχνικές οργάνωσης της εργασίας” (με πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω e learning).

  • πρακτικής εκπαίδευσης (on the job training), με συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, σύνθεση εκδρομικών πακέτων πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού, τηλεεργασία.

  Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο των μελετών όσο και των εργαλείων που παρήχθησαν, καθώς παρέχουν στον κλάδο τη δυνατότητα να οργανωθεί σωστότερα και να εισάγει την ποιότητα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία βάσης δεδομένων των τουριστικών γραφείων, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο των τουριστικών γραφείων και είναι η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ενοποίησης όλων των στοιχείων με σκοπό την αριθμητική καταγραφή των επιχειρήσεων του κλάδου.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τα ελληνικά τουριστικά γραφεία είναι περίπου 4.000 στο σύνολο της χώρας.

  Κατά γενική ομολογία το έργο ALLWAYS TOURISM στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η προσφορά του στον κλάδο είναι πολύ σημαντική. Όλοι οι εταίροι του έργου συμφώνησαν ότι η ποιότητα του έργου συνίσταται στη σύνθεση των εταίρων του, που εκπροσωπούν όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους στον κλάδο των τουριστικών γραφείων (ΗΑΤΤΑ, ΠΑΣΕΝΤ, ΕΟΤ), την ακαδημαϊκή κοινότητα (ΕΤΕΜ, ΕΑΠ) και εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς συνεργάτες (VPRC, ASR, KEK, εκδόσεις Λιβάνη, κ.λπ).

  Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δημοσιότητας του έργου.

  |
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top