Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Πρόγραμμα προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ

Υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στα πρόσφατα επεισόδια

Βίκυ Καραντζαβέλου - 22 Δεκέμβριος 2008, 00:00

Από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, υποβάλλονται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των<...>

εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων, που υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων σε αστικά κέντρα της χώρας, για υπαγωγή στο ειδικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του προσωπικού τους. Το πρόγραμμα καταρτίστηκε, στο πλαίσιο των εξαγγελθέντων μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη των πληγέντων και έχει στόχο την προστασία της απασχόλησης και τη διατήρηση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στον παραγωγικό/εμπορικό ιστό των πόλεων.

Μέσω του προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ προγράμματος (δαπάνη που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ), θα καλυφθούν οι μισθοί, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) για τους μήνες Δεκέμβριο 2008, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2009 και το δώρο Χριστουγέννων 2008, των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που, λόγω των αναφερομένων ζημιών που υπέστησαν, δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέχρι και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008.

Προκειμένου να καταβληθεί έγκαιρα τόσο το Δώρο Χριστουγέννων 2008 όσο και ο μισθός του Δεκεμβρίου 2008, οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής-υπεύθυνη δήλωση από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008, μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου ανήκει η έδρα τους ή το υποκατάστημα που υπέστη τις ζημιές.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις είναι:
1. Έντυπη αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.
2. Τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που έχει καταθέσει στο ΙΚΑ ή καταστάσεις ασφαλιστικών εισφορών σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις προσκομίζουν:

  • Μισθοδοτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στο τελευταίο πενθήμερο του μήνα, από τις οποίες προκύπτουν οι καθαρές αποδοχές, καθώς και τα παραστατικά απόδοσης φόρου κ.λ.π. (προσωρινή Δήλωση). Απαιτείται για την καταβολή των καθαρών αποδοχών στους εργαζόμενους.

  • Βεβαίωση εργοδότη, για τις εισφορές που αφορούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού για τα λοιπά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να γίνει απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο σύνολο των μικτών αποδοχών, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο, όπως εμφανίζονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης. Οι καθαρές αποδοχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κ.λπ. αποδίδεται στις νόμιμες προθεσμίες στις αρμόδιες ΔΟΥ. Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2008 στους εργαζόμενους θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008, με την προσκόμιση της σχετικής μισθοδοτικής κατάστασης, που αφορά στο Δ.Χ.2008, από την επιχείρηση.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top