Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Στο Πάρκο επιτρέπεται και η επίσκεψη με σκοπό την αναψυχή

Το ΥΠΕΧΩΔΕ θεσμοθετεί το "Εθνικό Πάρκο Πρεσπών"

Βίκυ Καραντζαβέλου - 12 Φεβρουάριος 2009, 00:00

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία χερσαία και λιμναία περιοχή της<...>

Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, χαρακτηρίζονται ως εθνικό πάρκο με ονομασία “Εθνικό Πάρκο Πρεσπών” και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

Για το θέμα αυτό ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Με την Απόφαση αυτή θεσμοθετούμε ένα ακόμα σημαντικότατο Εθνικό Πάρκο στο οποίο περιλαμβάνεται η χερσαία και λιμναία περιοχή της λεκάνης απορροής των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Με την Απόφαση οριοθετούμε την προστατευόμενη περιοχή και τη χωρίζουμε σε (3) τρεις κύριες ζώνες προστασίας και επιμέρους ζώνες στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

Το `Εθνικό Πάρκο Πρεσπών` καλύπτει μία έκταση 327 χιλιάδων στρεμμάτων και αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας και έναν από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Στην περιοχή αναπτύσσονται θέσεις αναπαραγωγής και διατροφής σπάνιων πουλιών, όπως είναι οι πελεκάνοι, οι λαγγόνες, οι ερωδιοί και σημαντικοί βιότοποι διατροφής βίδρας, αγριόκοτας, χηνοπρίστη και αλλά σπάνια είδη πουλιών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι πληθυσμοί και τα ενδιαιτήματα μεγάλων και σπάνιων θηλαστικών, όπως είναι η αρκούδα και ο λύκος. Επίσης, στην περιοχή βρίσκονται τόποι ξεκούρασης των αργυροπελεκάνων και των ροδοπελεκάνων, ενώ ξεχωρίζουν τα είδη σπάνιων οικοτόπων, αλλά και ενδημικών ψαριών, όπως είναι η Μπράνα και η Πέστροφα.

Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου επιδιώκουμε την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, καθώς και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής.

Σημειώνω ότι έγινε ευρεία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και η σημερινή Απόφαση στηρίχθηκε σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΜΠ) που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ”.

Τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής
- Χερσαία και λιμναία περιοχή συνολικής εκτάσεως 327.000 στρεμμάτων χωρισμένη σε (3) τρεις βασικές ζώνες (Ζώνη Α, Β, Γ):

Οριοθέτηση Ζωνών
- Ως Ζώνη Α ορίζεται η περιοχή που καλύπτει τις περιοχές:

 • Σλάτινας Λαιμού - Οπάγιας

 • Κρίνας - Κούλας και

 • Κεραμίτσας, βορείως της Μικρολίμνης.

- Ως Ζώνη Β ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνει χερσαίες και λιμναίες εκτάσεις που έχουν ιδιαίτερη οικολογική αξία, ενώ σε αυτές ανήκουν και Μεμονωμένες Συστάδες δένδρων.

Καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:

 • την περιμετρική λωρίδα γύρω από τις Ζώνη Α1,

 • τη λίμνη Μικρή Πρέσπα που περιλαμβάνει τα υγρά λιβάδια και τους καλαμιώνες,

 • την παραλιακή ζώνη της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας,

 • τα μικτά δάση, νότια της νοητής ευθείας Μικρολίμνης-Δασερής μέσα στη λεκάνη απορροής της Μικρής Πρέσπας,
 • τον ρύακα του Αγίου Γερμανού (Παλιόρεμα),

 • τις δασικές εκτάσεις (δημόσια και κοινοτικά δάση ή βοσκοτόπια),

 • τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.


- Ως Ζώνη Γ θεωρείται η περιοχή που περιλαμβάνει τα ακόλουθα χωριά και τις γύρω αγροτικές περιοχές:

 • το χωριό Ψαράδες, καθώς και όλη την περιοχή του ομώνυμου μυχού,

 • το χωριό Πύλη και οι γύρω αγροτικές περιοχές,

 • τα χωριά Βροντερό και τα εγκαταλελειμμένα χωριά Πυξός και Αγκαθωτό και τις αγροτικές περιοχές γύρω από αυτά

 • τον οικισμό Αγίου Αχιλλείου,

 • την περιοχή Κούλας, το στρατιωτικό φυλάκιο, την τουριστική πλαζ, το ναυτικό όμιλο και τη γέφυρα της Κούλας,

 • όλη την αγροτική περιοχή στα ανατολικά των λιμνών, με τα χωριά Μικρολίμνη, Οξυά, Καρυές, Λευκώνα, Καλλιθέα, Πλατύ, Μηλιώνα, Λαιμός και Aγιος Γερμανός και την περιοχή των εγκαταστάσεων του φυλακίου προκάλυψης στα σύνορα ΠΓΔΜ, βορείως του Λαιμού.

  Χαρακτηρισμός Ζωνών:
  - Η Ζώνη Α χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και περιλαμβάνει τις επιμέρους ζώνες Α1, Α2 και Α3.
  - Η Ζώνη Β χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης και περιλαμβάνει τις επιμέρους ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7.
  - Η Ζώνη Γ χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Οικοανάπτυξης και περιλαμβάνει τις επιμέρους ζώνες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6.

  Δραστηριότητες και περιορισμοί στις Ζώνες εντός του Εθνικού Πάρκου
  Στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου επιτρέπεται:
  - Η επιστημονική έρευνα
  - Η κατασκευή υποδομών και οι διαχειριστικές δράσεις (έργα-ενέργειες) για την προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση των προστατευόμενων στοιχείων της περιοχής
  - Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, καθώς και η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, με δυνατότητα συντήρησης και βελτίωσής της
  - Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές-έρευνες
  - Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικά υλικού της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, κατόπιν σχετικής μελέτης.

  Στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α) επιτρέπεται:
  - Η επιστημονική έρευνα

  Στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Β) επιτρέπεται:
  - Η ελεγχόμενη βόσκηση
  - Η επίσκεψη, η κολύμβηση και η ημερήσια παραμονή για αναψυχή
  - Η διάνοιξη μονοπατιών για την επίσκεψη των μνημείων, όπως οι εκκλησίες, τα προσκυνητάρια κ.α.
  - Η αλιεία μόνο με παραδοσιακές μεθόδους από αλιείς με ειδική άδεια
  - Η επίσκεψη στη λίμνη με βάρκες με ειδική άδεια
  - Η ημερήσια επίσκεψη στην παρόχθια ζώνη με σκοπό την παρατήρηση της φύσης μόνο σε καθορισμένες διαδρομές
  - Η διαχείριση καλαμιών μόνο με ειδική άδεια και σε ορισμένες μόνο περιοχές
  - Η καλλιέργεια σιτηρών με βιολογικό τρόπο
  - Η βόσκηση και η κοπή χόρτων σε απόσταση όμως μεγαλύτερη από 100 m από τις αποικίες/φωλιές των σπάνιων υδρόβιων πουλιών
  - Η διέλευση απλώς των βαρκών με χαμηλή ταχύτητα και μόνο στο δίαυλο της Κούλας, όπου επιτρέπεται, επίσης, η αλιεία με πελαίζια
  - Το ψάρεμα μπρανών στον ρύακα του Αγ. Γερμανού υπό προϋποθέσεις
  - Παρεμβάσεις στην κοίτη του ρύακα Α. Γερμανού εντός των ορίων των οικισμών Λαιμού και Α. Γερμανού μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς (π.χ. αισθητική, καθαρισμός) ή ασφάλειας (πλημμύρες)
  - Η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και έργων που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

  Στην Περιοχή οικοανάπτυξης (Γ) επιτρέπεται:
  - Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και λοιπών μνημείων
  - Η συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων έργων υποδομής και εγγειοβελτιωτικών έργων
  - Η επίσκεψη και η παροχή διευκολύνσεων για την κίνηση και την αναψυχή των επισκεπτών
  - Η γεωργία
  - Η ελεύθερη βόσκηση καθώς και ο ενσταβλισμός ζώων σε στάβλους και μαντριά κατασκευασμένα από φυσικά υλικά
  - Η αμμοληψία σε συγκεκριμένα τμήματα και υπό προϋποθέσεις
  - Η δόμηση εντός των ορίων των οικισμών υπό προϋποθέσεις
  - Η δόμηση ξενώνων σε επί μέρους όγκους (έως 26 κλινών και όχι μεγαλύτερη των 72 κλινών)
  - Η εγκατάσταση βιοτεχνιών και άλλων δραστηριοτήτων ελαφριάς μεταποίησης.

  |
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top