Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΧΩΔΕ

Προτάσεις Νομαρχίας Αν. Αττικής για τον περιορισμό του θορύβου του "Ελ. Βενιζέλος"

Τατιάνα Ρόκου - 05 Μάρτιος 2009, 00:00

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, κατατέθηκε από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής υπόμνημα<...>

με παρατηρήσεις για το σχέδιο χαρτογράφησης θορύβου και τα σχέδια δράσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλoς”, που γίνεται κατ`επιταγήν της ΚΥΑ 13586/2006 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Μετά την κατάθεση των παρατηρήσεων ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Λ. Κουρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία, ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για τη αντιμετώπιση του θορύβου, που βιώνουν οι κάτοικοι 9 Δήμων και Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το Αεροδρόμιο. Η επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την λειτουργία του αεροδρομίου πρέπει να περιλάβει το σύνολο των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Είναι αδιανόητο η διοίκηση του Αεροδρομίου να προσπαθεί, με νομικίστικα επιχειρήματα, να αποφύγει την αναθεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εγκρίθηκε το 1993, δηλαδή 2 χρόνια πριν την υπογραφή της Σύμβασης για το Αεροδρόμιο και 8 χρόνια πριν την έναρξη λειτουργίας του”.

Και καταλήγει ο κ. Κουρής: “Απαίτηση της τοπικής κοινωνίας είναι να παρέμβει η Πολιτεία προκειμένου αυτό που επιβάλει και στον πιο μικρό επαγγελματία, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλαδή αναθεώρηση της ΜΠΕ, να το επιβάλει και σε μια εξαιρετικά οχλούσα δραστηριότητα όπως είναι η λειτουργία του Αεροδρομίου”.

Ακολουθούν οι αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις που στάλθηκαν από τον αρμόδιο αντινομάρχη Περιβάλλοντος κ. Χ. Δαμάσκο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη χαρτογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος.

Σχόλια επί της Μελέτης
1. Είναι σαφές ότι τίθεται σοβαρό θέμα δεοντολογίας διότι ο ελεγχόμενος στην συγκεκριμένη μελέτη, δηλαδή ο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος, έχει ο ίδιος προβεί στην ανάθεση σύνταξης της μελέτης θορύβου αεροσκαφών . Η μελέτη θα έπρεπε να εκπονηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή από μελετητές που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.
2. Δεν υπάρχει ολική κάλυψη περιοχών που είναι άμεσα θιγόμενες από τον θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία του Δ.Α.Α. Περιοχές που είναι στην ακτίνα επιρροής, όπως άλλωστε προκύπτει και από την ίδια την μελέτη, δεν καλύπτονται από σταθμούς μέτρησης ως εκ τούτου η αποτύπωση της επιβάρυνσης των περιοχών της Ανατολικής Αττικής είναι ελλιπής.
3. Τα πληθυσμιακά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη (απογραφή του 2001) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική πληθυσμιακή κατανομή και τον χαρακτήρα της περιοχής Υπάρχει πλήθος στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές είναι ραγδαία και κατά την άποψη μας θα έπρεπε αυτό να συνυπολογισθεί). Ενδεικτικά σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αύξηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα έτη 2002 έως 2009 στις περιοχές του Μαρκοπούλου, Παιανίας, Κορωπίου, Γλυκών Νερών, Νέας Μάκρης, Σπατών, Πικερμίου, Ραφήνας, και Αρτέμιδας. Συγκεκριμένα, για τις παραπάνω περιοχές το σύνολο των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 2002-2003 ήταν 7145, το 2005-2006 ήταν 8083 και το 2008-2009 είναι 9750, Συνολική Αύξηση 36,45%. Επίσης ο συνολικός αριθμός των εκδοθεισών αδειών στις αναφερόμενες περιοχές από το 2002 έως το 2006 ξεπερνά τις 15000. Εκτός όμως από την σημαντική αυτή αύξηση του πληθυσμού που προκύπτει από τα στοιχεία που σας παραθέτουμε, θα έπρεπε να εξεταστεί και ο παραθεριστικός χαρακτήρας των περιοχών αυτών καθώς τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός τους μεταβάλλεται σε επίπεδά που σαφώς δεν έχει λάβει υπόψη της η μελέτη.
4. Σχετικά με τα όρια θορύβου και ειδικά με την ανώτατη στάθμη θορύβου υιοθετούνται από την μελέτη πολύ υψηλά όρια χωρίς επαρκώς να επεξηγούνται τα κριτήρια επιλογής αυτών καθώς και αν ελήφθησαν υπόψη:
- τα όρια στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
- τα όρια που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5. Η διαδικασία πτήσης που ακολουθείται κατά τις απογειώσεις (και έχει να κάνει κυρίως με την κλίση απογείωσης του αεροσκάφους και το ύψος του ίχνους πάνω από τις κατοικημένες περιοχές), από τα στοιχεία της EANS φαίνεται ότι γίνεται σύμφωνα με ICAO procedure B (normal procedure) και όχι με ICAO procedure A (NAP) που είναι η παραδοχή που γίνεται στην χαρτογράφηση του Δ.Α.Α.
6. Τα αποτελέσματα των μοντέλων διασποράς θορύβου είναι θεωρητικά και για να γίνει η επαλήθευσή τους είναι απαραίτητη η αντιστοιχία με πραγματικές μετρήσεις σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής που εξετάζεται για όλο το έτος.
7. Έλλειψη Public hearing: Δεν υπήρξαν συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ενημέρωση των κατοίκων των άμεσα θιγόμενων περιοχών ούτε του ΑΆ και ΒΆ Βαθμού Αυτοδιοίκησης ούτε κατά τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης ούτε και σε κάποιο επόμενο στάδιο. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι η απουσία των απόψεων των εμπλεκομένων φορέων στο στάδιο σύνταξης της μελέτης καθιστά προβληματική τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Προτάσεις
1. Η θέσπιση ανώτατων ορίων θορύβου (Lden, Lnight, Lmax) θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης (κλιματολογικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά) και σε σύγκριση με αντίστοιχα όρια που ισχύουν σε διεθνή αεροδρόμια του εξωτερικού. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής στοιχεία:
- κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους και να κοιμούνται το βράδυ με ανοιχτά παράθυρα,
- οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγω παραθεριστικές, που σημαίνει ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός τους το καλοκαίρι,
- τα όρια μεσοσταθμικού θορύβου σε αεροδρόμια αντιστοίχου μεγέθους της Βόρειας Ευρώπης με ψυχρότερο κλίμα κυμαίνονται από 52 Lden (Όσλο) εώς 65 Lden (Βιέννη).
2. Η εποχικότητα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στον υπολογισμό των μεσοσταθμικών δεικτών, όπως ο Lden και Lnight. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στον υπερδιπλάσιο φόρτο αεροπορικής κίνησης που δέχεται το Αεροδρόμιο Αθηνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς (λόγω τουρισμού), αλλά και στις κλιματικές παραμέτρους που στην περιοχή μελέτης εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή του έτους (ο θόρυβος μεταδίδεται περισσότερο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας - χαμηλής υγρασίας). Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα μπορούσε να οδηγήσει στην επεξεργασία δύο διαφορετικών σεναρίων: Ένα για την θερινή περίοδο (Μάιος - Οκτώβριος) και ένα για την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος - Απρίλιος).
3. Βασική προϋπόθεση για την αντικειμενική καταγραφή του προβλήματος είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα που θα αναλάβει την λειτουργία του συστήματος NOMOS, θα φροντίζει για την αντιστοιχία των μετρήσεων με τα ίχνη ραντάρ και για τον εντοπισμό μεμονωμένων περιστατικών, θα είναι αρμόδιος για την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις υπερβάσεων και θα παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Η χωροθέτηση των 10 σταθμών του συστήματος NOMOS και ο αριθμός τους θα πρέπει να επανεξεταστεί βάσει της χαρτογράφησης θορύβου.
4. Η ορθολογιστική και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος και ο δίκαιος καταμερισμός της ευθύνης επιτυγχάνεται μέσω οικονομικών πρακτικών που μετατοπίζουν το κόστος στον ρυπαίνοντα (βασική αρχή της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας είναι ότι ΅ο ρυπαίνων πληρώνειΆ), όπως η εισαγωγή ενός ειδικού τέλους θορύβου (που αυξάνεται ανάλογα με την παλαιότητα του τύπου αεροσκάφους και την πιστοποίηση που διαθέτει), και προστίμων που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις αναίτιων υπερβάσεων. Μέρος των εσόδων από τα τέλη αυτά θα διατίθεται για μέτρα και πρακτικές καταπολέμησης του θορύβου.
5. Kατά την απογείωση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, τα αεροσκάφη οφείλουν να ακολουθήσουν την ενδεικτική διαδικασία απογείωσης για την αποφυγή θορύβου σύμφωνα με ICAO (take-off and climb procedure A). Οι τυπικές πορείες απογείωσης που δίνονται από τον πύργο ελέγχου θα πρέπει να αποφεύγουν τις κατοικημένες περιοχές όσο το δυνατό.
6. Κατά την προσγείωση, να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία αποφυγής θορύβου στους διαδρόμους για όλα τα αεροσκάφη μεταξύ 22.00 και 05.00.
7. Περιορισμοί στους τύπους αεροσκαφών και συγκεκριμένα:
- Πλήρης απαγόρευση χρήσης του αεροδρομίου από θορυβώδη αεροσκάφη (του κεφ. 16, παρ. 2 ICAO). Απαγόρευση χρήσης των οριακά συμμορφούμενων αεροσκαφών (του κεφ. 16, παρ. 3 ICAO), κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.
- Χρήση συγκεκριμένων διαδρόμων για απογειώσεις-προσγειώσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες και την τήρηση κανόνων ασφαλείας, με γνώμονα την αποφυγή του θορύβου πάνω από κατοικημένες περιοχές.
8. Δενδροφύτευση των εκτάσεων περιφερειακά του αεροδρομίου και η ηχομόνωση κτιρίων που επηρεάζονται από το θόρυβο του Δ.Α.Α..
9. Αξιόπιστη και άμεσα προσβάσιμη καταγραφή παραπόνων και σχολίων των πολιτών μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
10. Θεσμοθέτηση τριμερούς επιτροπής (φορέας αεροδρομίου - κρατικές αρχές - τοπική κοινωνία) σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή πρακτική για τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη λειτουργία του αεροδρομίου.
11. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Διαβούλευση γίνεται για το θόρυβο, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας, θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του Δ.Α.Α.. Από τις καινούριες δραστηριότητες (εκθεσιακά κέντρα, εμπορικές δραστηριότητες κλπ) οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν έχουν ενσωματωθεί αναλυτικά έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους προ δεκατετραετίας αισίως εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Οι γενικότερες επιπτώσεις της λειτουργίας του αεροδρομίου είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν του πολίτες της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο θόρυβος και οι επιπτώσεις του στις περιοχές αυτές είναι ένα από τα θέματα που πολύ καιρό πριν θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, προκειμένου να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για το θέμα του θορύβου και να είναι η αρχή για την επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του Δ.Α.Α. Ελ Βενιζέλος.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top