Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Το μέρισμα που διανεμήθηκε για τη χρήση 2008 ήταν 0,12 ευρώ/μετοχή

Υπερδιπλασιασμός κερδών για την Autohellas το α΄ εξάμηνο του 2009

Βίκυ Καραντζαβέλου - 12 Αύγουστος 2009, 00:00

Υπερδιπλασιασμό των κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασε η Autohellas/Hertz το α΄ εξάμηνο του 2009. Πιο<...>

συγκεκριμένα, τα κέρδη ανήλθαν στα 6,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στα 37,6 εκατ. ευρώ, από 33,4 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2008, αυξημένα κατά 12,6% με τον κύκλο εργασιών να βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι, 79,6 εκατ. ευρώ το 2009 από 79,7 εκατ, ευρώ το 2008.
Κύριοι λόγοι της παραπάνω αύξησης ήταν η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, η είσπραξη μερίσματος από τη συμμετοχή της εταιρείας στην Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ, αλλά και ο περιορισμός του συνόλου των εξόδων της εταιρείας.

Σε επίπεδο μητρικής, η Autohellas-Hertz παρουσίασε αύξηση κερδών μετά φόρων 79% φθάνοντας τα 4,7 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων να διαμορφώνονται στα 31,1 εκατ. ευρώ.

Στην τρέχουσα περίοδο εφαρμόσθηκαν οι τροποποιήσεις των Δ.Λ.Π. σχετικά με την πώληση παγίων που κατέχονται αρχικά για ενοικίαση, με αποτέλεσμα τα σχετικά έσοδα να εμφανίζονται πλέον στον κύκλο εργασιών με αντίστοιχη επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων. Συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να είναι αυξημένος κατά 14,5 εκατ. ευρώ και 15,9 εκατ. ευρώ το 2009 και 2008 αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή θέση του ομίλου μετά και την επιστροφή κεφαλαίου φθάνει πλέον τα 114,5 εκατ. ευρώ. Η επιστροφή κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε στην Ε.Γ.Σ. της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Μάϊο, ήταν συνολικού ποσού 47,3 εκατ. ευρώ και ειδικότερα επιστράφηκαν μετρητά στους μετόχους 1,3 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, το μέρισμα που διανεμήθηκε για τη χρήση 2008, ήταν 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top