Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στις 25 Φεβρουαρίου λήγουν οι ηλεκτρονικές προτάσεις για τον Πράσινο Τουρισμό

Τατιάνα Ρόκου - 18 Φεβρουάριος 2011, 00:00

Στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00 λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός", όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία - ΕΛΑΝΕΤ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες...

Στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00 λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα “Πράσινος Τουρισμός”, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική<...>

Αναπτυξιακή Εταιρεία - ΕΛΑΝΕΤ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων μέσω της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εκμεταλλεύονται κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα καθώς και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις όλων των κατηγοριών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται στις 15.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής τα οποία αποτελούν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης Τα σημεία προβολής του προγράμματος και παραλαβής των φακέλων ειδικότερα για τις περιφέρειες ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ αναφέρονται στο διαδικτυακό χώρο www.elanet.gr.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης.

Τον Οδηγό του προγράμματος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους δικτυακούς τόπους: www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr www.efepae.gr και www.elanet.gr ή και να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 2ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210 36 17 160-2 και πληκτρολόγηση “3”, Τουρισμός, στις συνεταιριστικές τράπεζες, αναπτυξιακούς φορείς, καθώς και τα Επιμελητήρια της περιφερείας όπου εδρεύουν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top