Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Και διαφημιστικό σποτ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Πρόταση του ΞΕΕ στο Υπουργειο Εργασίας για Κοινωνικό Τουρισμό

Θοδωρής Κουμέλης - 06 Αύγουστος 2012, 11:31

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας σχετική πρόταση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας αλλά και του ελληνικού κοινού επιχειρεί μέσω κοινωνικού μηνύματος-σποτ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας. “Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας” και αυτή ακριβώς είναι η αντίληψη που επιχειρείται να περάσει σε όλη την κοινωνία μέσα από το φιλμάκι που δημιουργήθηκε. Η σχετική προβολή έχει ήδη ξεκινήσει σε ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των Αθηνών και της περιφέρειας.

Την ίδια ώρα σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του προέδρου του ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη με τον υπουργό Εργασίας  & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννη Βρούτση, το Επιμελητήριο απέστειλε στο υπουργείο σχετική πρόταση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
                
Η σχετική πρόταση αναφέρεται στο διαχειριστικό σκέλος των εν λόγω προγραμμάτων με σκοπό τη συρρίκνωση του λειτουργικού τους κόστους, την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση και συμμετοχή, καθώς και στην εξασφάλιση της συμμετοχής  όσο το δυνατόν περισσοτέρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε ένα καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι το ΞΕΕ, παρά την εξαιρετικά δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κρίνει ότι τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού έχουν μέγιστη συμβολή στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη στήριξη των τοπικών θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας όχι μόνο των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και πλήθος κλάδων που εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα από τον τουριστικό τομέα.

Σύμφωνα με την πρόταση, το ΞΕΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των κάμπινγκ στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού μέσα από τα εξής βήματα:

1. Δημιουργία ειδικού site για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για το πρόγραμμα τόσο για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα)όσο και για τους διαιούχους του προγράμματος με πολλαπλές δυνατότητες.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ με ηλεκτρονικό έλεγχο της εκπλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.

  • Στην αίτηση θα καθορίζονται από την επιχείρηση οι ειδικές τιμές δωματίου κατ’άτομο με ή χωρίς πρωινό, προαιρετικά τιμές γευμάτων για τα ξενοδοχεία που διαθέτουν εστιατόρια, καθώς και τα χρονικά διαστήματα ισχύος των ειδικών αυτών τιμών. Υποψήφια θα είναι όλα τα νομίμως λειτουργούντα ξενοδοχεία και κάμπινγκ ανεξαρτήτως κατηγορίας και περιοχής εγκατάστασης.
  • Το ΞΕΕ θα ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και του κάμπινγκ, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τα στοιχεία του αρχείου του ή όπου απαιτείται θα ακολουθεί διασταύρωση των στοιχείων  με τα αντίστοιχα του ΕΟΤ.
  • Θα εμφανίζεται στο site πλήρης κατάλογος των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με όλες τις πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με δυνατότητα on line κράτησης  ή, όπου δεν είναι αυτό εφικτό, φόρμα αποστολής e-mail ή fax από τον δικαιούχο.
  • Στο site θα είναι αναρτημένα και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη από την επιχείρηση της επιδότησης ή ο,τιδήποτε άλλο απαιτηθεί σε περίπτωση που αποφασιστεί άλλος τρόπος καταβολής ή συμψηφισμού της επιδότησης.
  • Ουσιαστικά προτείνουμε να ενεργοποιήσουμε και να λειτουργούμε  ένα διαδικτυακό χώρο μέσω του οποίου οι ξενοδόχοι θα δηλώνουν τις ειδικές  τιμές, καθώς  και για ποιες περιόδους τις προσφέρουν στους πελάτες που θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού. Το συγκεκριμένο site θα είναι το επίσημο site για τον κοινωνικό τουρισμό και για τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Ελληνικά ξενοδοχεία και Camping.Θα λειτουργεί δε παράλληλα με το κεντρικό site του ΞΕΕ, στο οποίο αναρτώνται οι επίσημες δηλωθείσες τιμές των ξενοδοχείων, όπου σε μια διαδικασία παράλληλη των δηλώσεων των επισήμων τιμών των ελληνικών ξενοδοχείων και camping και των τιμών για τον κοινωνικό τουρισμό θα παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών από τους δικαιούχους.

3. Ειδικά για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρόλο που δεν είναι μέλη του ΞΕΕ, θα μπορούσε να αναλάβει το ΞΕΕ την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτήσεων τους σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, οποίος θα ελέγχει τη νομιμότητα της λειτουργίας τους και θα παρέχει την τελική έγκριση της συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του μεγάλου όγκου των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, θα ήταν δίκαιη η κάλυψη εκ μέρους του κράτους ή των ίδιων των επαγγελματιών του  ελάχιστου λειτουργικού  κόστους που απαιτείται   για τη διεκπεραίωση αυτού του έργου. Εξυπακούεται ότι η ενημέρωση και η διεκπεραίωση θα πραγματοποιείται  και με τη σύμπραξη της ΣΕΕΔΔΕ, η οποία είναι αναγκαία για την επιτυχία του προγράμματος.

4. Για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, θα καθορισθούν οι κατηγορίες, η ημερήσια επιδότηση και ο αριθμός των ημερών διαμονής, όπως και οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και πληρωμής από το Υπουργείο.

  • Στο ειδικό site του ΞΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, θα περιλαμβάνεται και όλη η ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης και χορήγησης των δελτίων κοινωνικού τουρισμού. Η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ θα μπορούσε να διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τους δικαιούχους, τη διανομή των δελτίων και την αποφυγή συνωστισμού και ουρών και συγχρόνως θεωρούμε χρήσιμο και εξυπηρετικό για τους πολίτες, να προβλεφτεί στο Υπουργείο ή στα ΚΕΠ, η λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου για την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και πληροφοριών σε δικαιούχους που δεν έχουν μεγάλη  εξοικείωση με το διαδίκτυο.  
  • Ο καθορισμός ενός μόνο ποσού ημερήσιας επιδότησης ανά κατηγορία καταλύματος (ξενοδοχείο, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενο) με τη δέουσα διαφοροποίηση (το ξενοδοχείο κατά 40% ακριβότερο από το ενοικιαζόμενο και κατά 60% ακριβότερο από το κάμπινγκ) συμβάλει στη γρήγορη διεκπεραίωση του προγράμματος. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και να μην καθορίζονται ανώτατα ποσά, όπως συνέβαινε με τα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, γεγονός που ήγειρε σημαντικές ανησυχίες και ενστάσεις για διοικητική παρέμβαση στον ανταγωνισμό και γενικά στους μηχανισμούς της αγοράς από τους εκπροσώπους των πιστωτών μας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την απόλυτη διαφάνεια και δημοσιότητα των προσφερομένων τιμών θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τις δυνατότερες χαμηλές τιμές υπηρεσιών προς όφελος των δικαιούχων. Εξάλλου, τα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΟΤ, εδώ και χρόνια, προβλέπουν ελεύθερη συμμετοχή και έχουν μεγάλη απορροφητικότητα και ευκολία διαχείρισης.
  • Για την αποφυγή προστριβών μεταξύ δικαιούχων και ξενοδόχων θα πρέπει ενημερώνεται με σχετικό έντυπο, αλλά και μέσω του site, ο κοινωνικός τουρίστας για τα δικαιώματα και για τις υποχρεώσεις του. του απέναντι στο κατάλυμα.
  • Επικουρικά θα μπορούσε να υπάρχει μια φόρμα έτοιμη στο διαδίκτυο, εύκολη στη χρήση, με την οποία θα μπορεί ο φιλοξενών επιχειρηματίας να ενημερώνει, εντός 24ώρου, τον οργανισμό ή το υπουργείο ή όποιο άλλο φορέα χορηγεί το δελτίο για την άφιξη και αναχώρηση του δικαιούχου στο κατάλυμα, ώστε να είναι δυνατός ο δειγματοληπτικός έλεγχος των συμβληθέντων καταλυμάτων.
  • Για την επιτυχία και την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και κυρίως για την αξιοπιστία και μεγιστοποίηση της απόδοση του προγράμματος, θα πρέπει η καταβολή της επιδότησης στις δικαιούχες επιχειρήσεις να γίνεται εντός εύλογου και καθορισμένου χρονικού διαστήματος (πχ. 60 ημερών)από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Η δέσμευση αυτή θα εξασφαλίσει στους κοινωνικούς τουρίστες ακόμη καλύτερους όρους και τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εννοείται ότι το ΞΕΕ θα συνεργαστεί με όποια κρατική ή άλλη υπηρεσία (π.χ. τράπεζα) οριστεί αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιούχων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την καταβολή των πληρωμών  στις επιχειρήσεις καταλυμάτων κ.ο.κ.

Συνοπτικός Πινάκας  Συνδρομής Ξ.Ε.Ε. στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

Ενημέρωση  και έλεγχος δικαιολογητικών ξενοδοχείων και κάμπινγκ

Ξ.Ε.Ε.

Ενημέρωση και έλεγχος δικαιολογητικών ενοικιαζομένων καταλυμάτων

ΞΕΕ (υπό προϋποθέσεις)-Ε.ΟΤ.-ΣΕΕΔΔΕ

Δημιουργία, υποστήριξη  και παρακολούθηση ειδικού site  για τις επιχειρήσεις και τους δικαιούχους

Ξ.Ε.Ε.

Ενημέρωση δικαιούχων , υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, χορήγηση δελτίων 

ΚΕΠ η άλλες υπηρεσίες

Υποβολή, έλεγχος δικαιολογητικών για την πληρωμή των επιχειρήσεων

Τράπεζες η άλλες υπηρεσίες


Υπογραμμίζεται ότι ο αποκλειστικός σκοπός της πρωτοβουλίας του ΞΕΕ είναι η  επανενεργοποίηση του προγράμματος του  Κοινωνικού τουρισμού, καθόσον η φετινή αναστολή των προγραμμάτων έχει δημιουργήσει σοβαρότατα και δισεπίλυτα προβλήματα σε σημαντικό αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων που επί σειρά ετών είχαν βασίσει τη λειτουργία τους στον κοινωνικό τουρισμό.

Παράλληλα, σημαντικές περιοχές της περιφέρειας αντιμετωπίζουν, για τους ίδιους λόγους, πρόβλημα τόσο στην απασχόληση όσο  και στο εισόδημα των κατοίκων τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η αναμόχλευση του περιφερειακού εισοδήματος, που επιτυγχάνεται σε τοπικό επίπεδο, με την εισροή των χρημάτων του κοινωνικού τουρισμού, είναι πολλαπλάσια, 5 έως 8 φορές περισσότερη, της δαπάνης που αντιπροσωπεύουν τα εκταμιευόμενα κονδύλια κοινωνικού τουρισμού.

Το ΞΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευση του Υπουργού Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση για την επανενεργοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού το 2013.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top