Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουριστική απασχόληση

Αναβολή του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση έρευνας για την Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας

Τατιάνα Ρόκου - 23 Οκτώβριος 2013, 10:26

Ο ΣΕΤΕ ανέβαλε τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Έρευνας για τη Διάγνωση των Αναγκών των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης 'Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέγους Νέους Ηλικίας έως 29 Ετών, στον Κλάδο του Τουρισμού στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης, στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου'.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ανέβαλε τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Έρευνας για τη Διάγνωση των Αναγκών των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης “Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέγους Νέους Ηλικίας έως 29 Ετών, στον Κλάδο του Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007–2013, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων εφτακοσίων (110.700,00) ευρώ, με ημερομηνία διενέργειας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013.

Η νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού θα ορισθεί με νέα δημοσίευση, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από τη Γραμματεία του ΣΕΤΕ (Λεωφ. Αμαλίας αρ. 24, Αθήνα), στο τηλέφωνο 210 3217165.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top