Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουρισμός και οικονομία

Αύξηση 16% το Νοέμβριο 2015 στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Θοδωρής Κουμέλης - 22 January 2016, 09:20

Την περίοδο Ιαν.-Νοέμ. 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,128 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7% έναντι πλεονάσματος 11.334 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 779 εκατ. ευρώ ή 5,9% και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,8%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 7,5%.


Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα, προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Νοέμβριο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 84,3% έναντι πλεονάσματος 41 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Ειδικότερα, αύξηση κατά 16% κατέγραψαν το Νοέμβριο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 241 εκατ. ευρώ, έναντι 208 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Μικρή μείωση παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 0,7% (Νοέμβριος 2015: 166 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2014: 167 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,6%, καθώς οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 4,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 20,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 4,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,128 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,0% έναντι πλεονάσματος 11,334 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 779 εκατ. ευρώ ή 5,9% και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,8%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 7,5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 77% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 72,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Το Νοέμβριο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 15,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Νοέμβριος 2015: 116 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2014: 100 εκατ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 που αυξήθηκαν κατά 20,1% (Νοέμβριος 2015: 112 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2014: 93 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 10 εκατ. ευρώ ή 17,6%, καθώς και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 13% (Νοέμβριος 2015: 52 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2014: 46 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 32,5% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 70,9% και διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, αύξηση κατά 63,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2014: 17 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 40,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 40,4% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 13,990 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 15,1% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,371 δισ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 10,6% και διαμορφώθηκαν στα 4,182 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.986 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,1%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 22,9% και διαμορφώθηκαν στα 3,386 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,9% και διαμορφώθηκαν στα 2,247 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,197 δισ. ευρώ. Επίσης, αύξηση κατά 31% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,015 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 63,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 418 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 45,1% και διαμορφώθηκαν στα 935 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση*
Η εισερχόμενη κίνηση το Νοέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε στις 642 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης κατά 17,6% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 20,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 147.000 ταξιδιώτες, παραμένοντας σχετικά σταθερές, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση 26,7% (Νοέμβριος 2015: 209.000, Νοέμβριος 2014: 286.000). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,6% και διαμορφώθηκαν στις 47.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 53,8% και διαμορφώθηκαν στις 18.000 ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 33,8% και διαμορφώθηκαν στις 53.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 10,3% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 9.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στις 22.000 ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 7,5% και διαμορφώθηκε στις 23,112 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 21,496 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 14,772 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 8,339 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,7%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 19,9%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία κατά 14,2% και τη Γαλλία κατά 3,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2,780 εκατ. ταξιδιώτες και 1,509 εκατ. ταξιδιώτες αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυξήθηκαν κατά 14,6% και διαμορφώθηκαν στις 2,370 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 59,5% και διαμορφώθηκαν στις 504.000 ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 26,3% και διαμορφώθηκαν στις 731.000 ταξιδιώτες.


* Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

21.01.2016 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – Νοέμβριος 2015

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top