Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

ECTAA: Κρίσιμα τα συμπεράσματα της Αθήνας για την πορεία των αερομεταφορών

Θοδωρής Κουμέλης - 14 Δεκέμβριος 2001, 00:00

Η 84η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ECTAA<.>) -που διοργανώνεται ανά διετία- πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα<...>

στις 29-30 Νοεμβρίου, σε μία περίοδο, κατά την οποία οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες αγωνίζονται για την επιβίωση τους.

Η Ευρώπη έχει δει ήδη την πρωτοφανή κατάρρευση δύο εθνικών αερομεταφορέων -Swissair και Sabena- καθώς επίσης και των περιφερειακών αερομεταφορέων, όπως του γαλλικού AOM και του πιο πρόσφατου ελληνικού Axon Airlines, οι οποίοι ανέστειλαν πρόσφατα τη λειτουργία τους λόγω της διεθνούς κρίσης στον τομέα των αερομεταφορών, ενώ την πορεία αυτή αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αεροπορικές εταιρίες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι εθνικές Ενώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων και tour operators 23 ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν στην Αθήνα για να συζητήσουν την παρούσα κρίση και να επανεξετάσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τον κλάδο.

Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ των συμμετεχόντων έδειξε ότι η χειρότερη περίοδος της κρίσης θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει τελειώσει. Στους μήνες μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, οι περισσότερες χώρες αντιμετώπιζαν ακυρώσεις μέχρι και 30% και οι κρατήσεις είχαν 'παγώσει'. Στο μεταξύ όμως, η κατάσταση είχε κάπως σταθεροποιηθεί. Οι σημαντικότερες αγορές τουρισμού, ειδικότερα η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσίασαν βελτίωση των κρατήσεων και συγκεκριμένα, τέλος Οκτωβρίου οι κρατήσεις ήταν ακόμα - 8-9% κάτω από τις κρατήσεις του προηγούμενου έτους για τη χειμερινή περίοδο και - 19-20% για τη θερινή περίοδο. Το πρόβλημα, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι οι πελάτες δεν κάνουν προκρατήσεις, με συνέπεια οι tour operators να έχουν περιορίσει δραματικά την δυναμικότητά τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις ειδικότερα στις ευρωπαϊκές αγορές εισερχόμενου τουρισμού, όπως η Κύπρος, η Τουρκία, η Ισπανία, κ.λπ. Φαίνεται επίσης ότι μερικές χώρες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από άλλες, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Τουρκία, κ.λπ. για διαφορετικούς λόγους.

Μια σύντομη ανάλυση της κρίσης αποκάλυψε ότι μερικές μορφές τουρισμού επλήγησαν περισσότερο από ότι άλλες. Ο επαγγελματικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, τα ταξίδια κινήτρων και τα ταξίδια ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς επίσης και οι κρουαζιέρες, έχουν περισσότερο επηρεαστεί από την κρίση. Οι ταξιδιώτες έχουν αποφύγει ορισμένους προορισμούς, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Τουρκία και την Καραϊβική, ενώ από την άλλη τα ταξίδια εσωτερικού έχουν ενταθεί.

Όσον αφορά στους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους tour operators, φαίνεται ότι οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν υποφέρει πιο πολύ. Προς το παρόν, μερικές μόνο πτωχεύσεις έχουν αναφερθεί στις διάφορες χώρες, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουν ακόμα και άλλες: στη Γερμανία, για παράδειγμα, μέχρι 10% των ταξιδιωτικών πρακτόρων αναμένεται να εξαφανιστούν στους επόμενους 6 μήνες.

Επίσης, κάποια ποσοστά ανεργίας αναφέρονται σταδιακά μέσω των εθνικών ενώσεων στην ECTAA, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία όπου μέχρι 16% του προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων αναμένεται για να απολυθεί πριν από το τέλος του έτους. Η ECTAA πάντως συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας.

Προστασία επιβατών από πτωχεύσεις αεροπορικών εταιριών

Η παρούσα αδύνατη κατάσταση που επικρατεί στις αερομεταφορές έχει επιβεβαιώσει και έχει εντείνει την ανάγκη και την έκκληση του κλάδου για καλύτερη και επαρκέστερη προστασία των επιβατών. Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι στην περίπτωση μιας αεροπορικής εταιρίας που χρεοκοπεί, ο επιβάτης παραμένει αβοήθητος και συχνά αναγκασμένος να αγοράσει ένα άλλο εισιτήριο χωρίς καμία αποζημίωση από την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρία. Έχοντας αυτό υπόψη, η ECTAA/GEBTA και η IATA μελετούν τα τελευταία δύο χρόνια την εφαρμογή ενός αποκαλούμενου "σχεδίου προστασίας επιβατών" (Passenger Protection Plan - PPP), ο στόχος του οποίου θα ήταν να παρασχεθεί η πλήρης προστασία επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης αεροπορικών εταιριών ή/και γραφείων ταξιδίων.

Όταν εισέρχεται σε μια χώρα ένας ταξιδιώτης προστατεύεται σε περίπτωση που έχει ταξιδέψει με έναν εγκεκριμένο ταξιδιωτικό πράκτορα ή με αεροπορική εταιρία τακτικών πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες σε περίπτωση αφερεγγυότητας ταξιδιωτικού πράκτορα θα είναι σε θέση να αποζημιωθούν στο πλήρες ποσό του εισιτηρίου που πληρώνεται από τον επιβάτη για όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται από τον συγκεκριμένο πράκτορα με απόθεμα εισιτηρίων του BSP. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρίας ο καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα είτε να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλλε, ταξιδεύοντας με μία άλλη αεροπορική εταιρία ή να επαναπατρισθεί. Σε κάθε περίπτώση, ο 'κερδισμένος' από αυτό το σχέδιο θα είναι ο επιβάτης.

Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες έχουν ψηφίσει ενάντια στο PPP, που σημαίνει ότι το σχέδιο, εάν εφαρμοστεί, δεν θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 9 κράτη μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει υπάρξει μια πολύ σαφής και ισχυρή υποστήριξη της ECTAA από τις εθνικές ενώσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των tour operators για να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες και τους ανθρώπους 'κλειδιά' της Ε.Ε. ώστε να υιοθετηθεί είτε μια εθελοντική λύση, είτε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των επιβατών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ενώ οι πελάτες των tour operators που έχουν αγοράσει ένα οργανωμένο τουριστικό πακέτο καλύπτονται από τον εγγυητικό μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ (οδηγία EC/90/314), οι επιβάτες των αεροπορικών εταιριών που πετούν χωρίς οργανωμένο πακέτο δεν προστατεύονται σε περίπτωση πτώχευσης της αεροπορικής εταιρίας.

Αναπροσαρμογή του Passenger Sales Agency Agreement

Επιπλέον, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας από την IATA, ενώ δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για την έναρξη λειτουργίας των αεροπορικών εταιριών. Επίσης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων που πιέζει για την επεξεργασία μιας νέας συμφωνίας αντιπροσωπείας πωλήσεων (Passenger Sales Agency Agreement - PSAA), μια σύμβασης που κυβερνά τις σχέσεις μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των αεροπορικών εταιριών. Εδώ και χρόνια η ECTAA έχει υποστηρίξει τη δημιουργία ενός νέου PSAA, βασισμένου στη δίκαιη ανταμοιβή, το θεμιτό ανταγωνισμό και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου τα ζητήματα αφορούν στον κλάδο των τουριστικών πρακτόρων. Οι διαπραγματεύσεις με την IATA έχουν προχωρήσει και έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση, η οποία δεν είναι ικανοποιητική για τους ευρωπαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η επεξεργασία ενός νέου PSAA είναι μια από τις υψηλές προτεραιότητες ECTAA στο σχέδιο εργασίας 2002 που συμφωνήθηκε στην Αθήνα.

Passenger Service Commitments

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ECTAA παρουσίασε επίσης τον κώδικα της καλής επικοινωνίας των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των tour operators που τιτλοφορούνται "Passenger Service Commitments". Παράλληλα με το 'Airline Passenger Service Commitment', που καταγράφει ένα σύνολο υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιριών με σκοπό την παροχή συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών στους επιβάτες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι tour operators έχουν αναπτύξει παρόμοιους κώδικες υποχρεώσεων για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες ωφελούνται από το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, ανεξάρτητα από εάν ο επιβάτης έχει κάνει κράτηση του εισιτηρίου του από έναν ταξιδιωτικό πράκτορα, ένα tour operator ή απευθείας από μια αεροπορική εταιρία. Οι κώδικες αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποχρεώσεις, όπως παροχή βοήθειας και πληροφοριών σε ορισμένες προκαθορισμένες περιπτώσεις και διεκπεραίωση καταγγελιών των επιβατών. Πρόκειται για μη δεσμευτικές υποχρεώσεις όπου κάθε ταξιδιωτικός πράκτορας και tour operator είναι ελεύθερος να τις υιοθετήσει ή όχι. Η ECTAA έχει συμμετάσχει στην επεξεργασία αυτών των κωδικών και υποστηρίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων από την τουριστική αγορά.

Αναθεώρηση των φορολογικών παροχών

Τέλος, η συνεδρίαση έδωσε μεταξύ άλλων την ευκαιρία να επανεξετασθεί νέα νομοθεσία της Ε.Ε., όπως η αναθεώρηση των φορολογικών παροχών για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους tour operators, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για άρνηση αποζημίωσης επιβατών καθώς επίσης και η νομοθεσία για τις συμβάσεις αερομεταφορών.

Η διήμερη συνεδρίαση ήταν πολύ αποδοτική και αποτελεσματική. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι tour operators έχουν σαφώς εκφράσει την υποστήριξή τους για το σχέδιο προστασίας επιβατών (Passenger Protection Plan - PPP) και ενώ η αερομεταφορές είναι ακόμα σε αναταραχή από την οποία δεν αναμένεται να βγουν σύντομα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι tour operators κοιτάζουν αισιόδοξα στο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση τέθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της 75ης επετείου της ίδρυσης του HATTA, που είναι η ελληνική Ένωση-μέλος της ECTAA, ο οποίος φιλοξένησε την 84η συνεδρίαση.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top