Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Αεροδρόμια

Όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ στο ΤΑΙΠΕΔ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αεροδρομίου Κέρκυρας

Τατιάνα Ρόκου - 29 Νοέμβριος 2016, 12:50

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα έργα χωροθετούνται σε άμεση γειτνίαση και κατά ένα τμήμα εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του Δικτύου NATURA 2000, ενώ υπάρχουν ελλείψεις στη ΜΠΕ τόσο όσον αφορά στην προστασία των υδατικών πόρων όσο και στις αναλύσεις των υδρολογικών συνθηκών, δεν υπάρχουν μετρήσεις θορύβου κατά τη θερινή περίδο, ενώ καταργείται η υδραυλική επικοινωνία της λιμνοθάλασσας Κόλα με τη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου.


“Όχι”, κατά πλειοψηφία, ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αεροδρομίου Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία θα απαλλοτριωθούν νέες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις για την επέκταση του αεροδρομίου, τμήμα των οποίων ακόμη και εντός των περιοχών NATURA.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων “δε δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ, διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις σε ότι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας”.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΜΠΕ του έργου τα προγραμματιζόμενα έργα είναι:
1. Κατασκευή δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στο νότιο τμήμα του αεροδρομίου και σε έκταση 65,3στρ, έκταση που καλύπτει μέρος της λιμνοθάλασσας Κόλα, όπου ήδη έχουν αρχίσει επιχωματώσεις και προφορτίσεις, καθώς είναι έργο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο από το 1996.
2. Κατασκευή του δυτικού δαπέδου αεροσκαφών και λοιπές εγκαταστάσεις (αποθήκες, βοηθητικοί χώροι, νέο πάρκο καυσίμων, νέος πύργος ελέγχου, βοηθητικός πυροσβεστικός σταθμός). Για την υλοποίηση των έργων προβλέπεται νέα απαλλοτρίωση στο δυτικό τμήμα του αεροδρομίου έκτασης 104 στρεμμάτων.
3. Επέκταση κτιρίου βόρεια του υφιστάμενου, περίπου 4.000 .μ. ανά όροφο
4. Επέκταση χώρων στάθμευσης ΙΧ και αναδιαρύθμιση των θέσεων σε έκταση 1,6 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στην ΥΠΑ, ενώ προβλέπεται και νέος χώρος απαλλοτρίωσης έκτασης 3 στρεμμάτων.
5. Κατασκευή παράλληλου τροχιόδρομου και ζώνη ασφαλείας μήκους 1232 μέτρων και πλάτους 38 μέτρων. Για την υλοποίηση προβλέπεται απαλλοτρίωση 76,5στρ.
6. Κατασκευή λωρίδας διαδρόμου για την εξασφάλιση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού στην ανατολική πλευρά. Για την απαλλοτρίωση του έργου προβλέπεται απαλλοτρίωση 50 στρεμμάτων.
7. Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών. Για την υλοποίηση απαιτούνται απαλλοτριώσεις δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων περίπου 234 στρεμμάτων. Ειδικότερα για την κατασκευή του τροχιόδρομου απαιτείται απαλλοτρίωση τμήματος της λιμνοθάλασσας Κόλα, η οποία αποτελεί το βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας Χαλικιόπουλου.

Σύμφωνα δε με τις υπηρεσίες της ΠΙΝ, τα έργα χωροθετούνται σε άμεση γειτνίαση και κατά ένα τμήμα εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του Δικτύου NATURA 2000 (παράκτια ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή), ενώ υπάρχουν ελλείψεις στη ΜΠΕ τόσο όσον αφορά στην προστασία των υδατικών πόρων όσο και στις αναλύσεις των υδρολογικών συνθηκών, δεν υπάρχουν μετρήσεις θορύβου κατά τη θερινή περίδο, ενώ καταργείται η υδραυλική επικοινωνία της λιμνοθάλασσας Κόλα με την λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου (μέσω μπαζωμάτων στην ανοικτή αύλακα μήκους περίπου 800μ.).

Τέλος, απουσιάζουν αναγκαία έργα υδραυλικής αποκατάστασης της επικοινωνίας, προκειμένου να μη σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. “Η κατάργηση θα επιφέρει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη δομή και λειτουργία του υγρότοπου και πιθανές επιπτώσεις στη Λ/Θ Χαλικιόπουλου” επισημαίνουν οι υπηρεσίες της ΠΙΝ, που ζητούν επιπρόσθετα μέτρα, στοιχεία και μελέτες προκειμένου να υπάρξει οριστική γνωμοδότηση.

“Πέραν των τυπικών ελλείψεων και παραλείψεων στην ΜΠΕ του αεροδρομίου, παρατηρείται και ένα φαραωνικής κλίμακας εγχείρημα από πλευράς της ιδιοκτήτριας κοινοπραξίας”, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή αποσόβηση του κινδύνου να χαθούν ιδιοκτησίες μεγάλης έκτασης πέριξ του αεροδρομίου Κεφαλονιάς θα έπρεπε να σημάνει συναγερμό σε όλες τις τοπικές κοινωνίες των Ιονίων.

“Επιχειρείται μια μεγάλης έκτασης απαλλοτρίωση, με μπαζώματα ακόμη και εντός προστατευόμενων περιοχών, σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες. Μη διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι στη ζώνη πέριξ του αεροδρομίου βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ γειτνιάζει με τη λιμνοθάλασσα που αποτελεί περιοχή NATURA. Όμως στα σχέδια της Fraport βρίσκεται και η κατασκευή μεγάλου εμπορικού κέντρου πολλών χιλιάδων τετραγωνικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Fraport στην πρόσφατη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, κάτι που θα επιφέρει ζημία στην τοπική οικονομία και τους μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας. Τέλος δεν είχαν καν την ελάχιστη ευαισθησία να προνοήσουν για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα που θα εκτελέσουν.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορούμε να μένουμε θεατές στην αδηφάγα όρεξη της κοινοπραξίας για κέρδη, με θύματα τους πολίτες της Κέρκυρας και εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και της περιουσίας του Κερκυραϊκού λαού. Ψηφίσαμε αρνητικά και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε με όποιο μέσο μπορούμε. Καλούμε τους Κερκυραίους πολίτες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για τις συνέπειες της συμφωνίας και της σύμβασης ΤΑΙΠΕΔ και Fraport και για το ρόλο όσων το προηγούμενο διάστημα στάθηκαν διαπρύσιοι υποστηρικτές της επεκτατικής πολιτικής της γερμανικής κοινοπραξίας.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα κατάλληλα μέτρα και έργα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Κέρκυρας, σύμφωνα με τους κανόνες της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα των τοπικών συμφερόντων. Στην κατεύθυνση αυτή και για το συμφέρον των πολιτών των Ιονίων Νήσων είμαστε έτοιμοι και ζητούμε ως ΠΙΝ την ανάδοχή των προνομιών του ελληνικού δημοσίου στην σύμβαση με την Fraport”, δήλωσε ο κ. Γαλιατσάτος.


|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top