Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
ΞΕΕ

Διαγωνισμός στις 20 Ιανουαρίου για το έργο 'Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος Ελληνικό Πρωινό'

Τατιάνα Ρόκου - 02 Ιανουάριος 2017, 11:08

Ο προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.


Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου “Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’”.

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 79000000-4: “Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας”
  • 72000000-5: “Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη”

Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του ΞΕΕ (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 6ος όροφος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το ΞΕΕ δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του ΞΕΕ ή από το διαδικτυακό τόπο www.grhotels.gr, και θα συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους για την αποστολή τυχόν διευκρινήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top