Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Αερομεταφορές

Επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ στην Hellenic Seaplanes για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και αγορά υδροπλάνων

Βίκυ Καραντζαβέλου - 28 Νοέμβριος 2017, 12:28

Τα επενδυτικά κεφάλαια που εκπροσωπεί η Petrichor Capital Partners κατά τα προηγούμενα έτη έχουν υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ σε παρόμοια έργα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, συνδυάζοντας επενδυτικά πλαίσια ανάπτυξης.


Κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ προτίθεται να επενδύσει τα επόμενα δύο χρόνια η Petrichor Capital Partners στην Ελλάδα για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και αγορά στόλου αμφίβιων υδροπλάνων. Το επενδυτικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Hellenic Seaplanes και της Petrichor Capital Partners, η οποία εκπροσωπεί ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αναφέρει ότι σε βάθος διετίας θα επενδύσουν ποσό συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για:

1. Αγορά 20 αμφίβιων υδροπλάνων
2. Ανάπτυξη 50 μικρών εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μικρού μεγέθους)
3. Ανάπτυξη 50 μεσαίων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεσαίου μεγέθους)
4. Ανάπτυξη 10 μεγάλων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεγάλου μεγέθους)
5. Ανάπτυξη 1 μητροπολιτικού υδατοδρομίου
6. Ανάπτυξη τεχνικής βάσης και συντήρησης υδροπλάνων
7. Ανάπτυξη δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υδροπλάνων

Σε επίσημη επιστολή πρόθεσης (LOI) που έλαβε η Hellenic Seaplanes από την Petrichor Capital Partners αναφέρει το ενδιαφέρον των τελευταίων να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του έργου των Eλληνικών Yδροπλάνων. Στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Hellenic Seaplanes, την οποία υπογράφει ο Managing Director της PCP, κ. Iωάννης Xάσικος, η εταιρεία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την επένδυση στο project της Hellenic Seaplanes, θέτοντας μάλιστα ότι “μπορεί να παρέχει το κεφάλαιο, τη διοίκηση, τη στρατηγική εποπτεία και τη μακροχρόνια προοπτική ανάπτυξης που θα επιτρέψει στην Eλληνικά Yδροπλάνα να φτάσει στην πλήρη δυναμική της και να εξελιχθεί στον κυρίαρχο παίκτη στον τομέα της”.

Στο LOI, οι επενδυτές εξηγούν ότι “η επένδυση θα εκτελεστεί κλιμακωτά, βασιζόμενη στην πρόοδο του έργου, με χρονικό ορίζοντα δύο χρόνων για την ολοκλήρωση της”. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που εκπροσωπεί η Petrichor κατά τα προηγούμενα έτη έχουν υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ σε παρόμοια έργα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, συνδυάζοντας επενδυτικά πλαίσια ανάπτυξης.

Η Hellenic Seaplanes είναι ήδη σε διαβουλεύσεις με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας (Investment Bank of Greece) για να αναλάβει τον συντονισμό της  επενδυτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του έργου. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας θα αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα της επένδυσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναντήσεις, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις καθώς και οι όροι που θα μπουν στο επενδυτικό πλαίσιο να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας.
   
Η πρόταση που κατέθεσε η Hellenic Seaplanes επεξεργάζεται τρία “σενάρια” προς τους υποψηφίους επενδυτές. Επεξεργάζεται σενάριο σύμφωνα με το οποίο χρειάζεται ποσό 22 εκατομμυρίων για full leased fleet 20 αεροσκαφών, ενώ στο πιο “ακριβό” σενάριο, το οποίο αφορά πλήρως ιδιόκτητο στόλο (επίσης 20 αεροσκαφών), το απαραίτητο ποσό της επένδυσης ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Στο μάλλον πιο ρεαλιστικό σενάριο του mixed fleet με πέντε νοικιασμένα αεροσκάφη και 15 ιδιόκτητα, το ποσό της απαιτούμενης επένδυσης φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στα υδατοδρόμια αναλύει τη δημιουργία 50 υδατοδρομίων μικρού μεγέθους, με χώρο ελιμμενισμού δύο υδροπλάνων και δυνατότητα επιβίβασης / αποβίβασης 20 ως 40 επιβατών, χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού, κόστους 10,5 εκατ. ευρώ. Τη δημιουργία 50 υδατοδρομίων μεσαίου μεγέθους υδατοδρομίων, με 2-5 θέσεις ελιμμενισμού και δυνατότητα φιλοξενίας 40-100 επιβατών, με δυνατότητα ανεφοδιασμού, όχι όμως συντήρησης, κόστους 15,5 εκατ. Τη δημιουργία 10 μεγάλων υδατοδρομίων- hub, με 5-10 θέσεις, δυνατότητα φιλοξενίας 100-200 επιβατών και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και συντήρησης, κόστους 5,4 εκατ. ευρώ και  αναλύεται και η δυνατότητα δημιουργίας Mητροπολιτικού Yδατοδρομίου στο Φάληρο με όλες τις προδιαγραφές ενός αεροδρομίου, με προβλεπόμενο κόστος να φτάνει τα 25,4 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο είναι στην τελική φάση οριστικοποίησης του γίνεται ξεκάθαρο από τη μεριά των επενδυτών ότι η επένδυση θα ξεκινήσει εφόσον η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει με κάποια κίνητρα-διασφαλίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη εθνικού δικτύου υδατοδρομίων και λειτουργία υδροπλάνων.

Συγκεκριμένα οι επενδυτές ζητούν τα εξής:
1. Fast Track διαδικασίες αδειοδότησης της επένδυσης (αδειοδότηση δικτύου)
2. Δέσμευση σταθερού νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των υδροπλάνων
3. Πρόγραμμα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων με κίνητρα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
4. Φορολογικό καθεστώς χωρίς εκπλήξεις
 
Παράλληλα μέσα στο επενδυτικό πλαίσιο οι επενδυτές δεσμεύονται χρονικά ότι θα υλοποιήσουν το σύνολο της επένδυσης εντός δύο ετών και το ύψος της θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ.

Τονίζονται επίσης εντός του επενδυτικού πλαισίου τα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία:

1. Το δίκτυο των υδατοδρομίων και η λειτουργία των υδροπλάνων, μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σε κάποιες δε περιπτώσεις ίσως και να αποτελούν την βασική διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας, που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα για μια νησιωτική χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία όπως είναι η Ελλάδα, καθώς με κύρια χαρακτηριστικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία δύνανται να εκτελούν πολλαπλές και διαφορετικές πτήσεις όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβατικές (Charter), περιηγητικές (Sightseeing), Φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, τύπος, δέματα, κ.λπ.), νοσοκομειακές, Έρευνας και Διάσωσης κ.λπ.

2. Νέες θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες, συγκεκριμένα:
Άμεσες νέες θέσεις:

  • Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων +1.000 νέες θέσεις
  • Για τη λειτουργία της αεροπορικής +250 νέες θέσεις
  • Για τη λειτουργία της τεχνικής Βάσης +120 νέες θέσεις
  • Για τη λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης +50 νέες θέσεις

Έμμεσες νέες θέσεις:

  • Τα υδροπλάνα θα δημιουργήσουν παράλληλα νέα τουριστικά προϊόντα, παράλληλες δραστηριότητες καθώς και νέο ενδιαφέρων για real estate σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές που θα έχουν πλέον σύνδεση αεροπορική και σύντομη προσέγγιση από αστικά κέντρα και αεροδρόμια. Μελέτη που έγινε αναφέρει για πέραν των 2.500 έμμεσων νέων θέσεων εργασίας.

3. Το υδροπλάνο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν αφήνει αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον για αυτό και άλλωστε δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες (Καναδά, Αμερική, Μαλδίβες) το χρησιμοποιούν ως μέσω μεταφοράς από λίμνες και ποτάμια που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική προστασία.

4. Νέοι προορισμοί και ταξιδιωτικές κατευθύνσεις που σήμερα δεν είχαν την δυνατότητα διασύνδεσης (νέο τουριστικό προϊόν).

5. Προβλέψεις στα επόμενα 10 έτη έσοδα 1,5 δισ. ευρώ με έσοδα για το κράτος 980 εκατ. ευρώ σε φόρους και 280 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ.

Η Hellenic Seaplanes ενημέρωσε την κυβέρνηση επισήμως για το επενδυτικό ενδιαφέρον, με επιστολές της στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον υπουργό Ναυτιλίας και στον υφυπουργό Ανάπτυξης και παράλληλα πραγματοποίησε συναντήσεις με τον υπουργό Nαυτιλίας, κ. Π. Kουρουμπλή, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό εκ μέρους της Κυβέρνησης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή  η επένδυση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Nικόλας Xαραλάμπους σε σχετική δήλωση αναφέρει: “Aυτό που κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι η επεξεργασία του επενδυτικού πλαισίου για να καταλήξουμε σε μια ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας με τους επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να νοιώσουν οι πρώτοι άνετα και να επενδύσουν σε ένα έργο το οποίο, στην τελική, είναι εθνικής σημασίας. Mη προχωρώντας αυτό το έργο, χάνουμε επενδύσεις και πόρους”.

O κ. Xαραλάμπους πάντως, εμφανίζεται αισιόδοξος, καθώς, όπως λέει, “υπάρχει στο τραπέζι η θέληση των επενδυτών να μπουν σε ένα αντικείμενο που συνδυάζει τους τομείς του τουρισμού και των συγκοινωνιών”.

Ο κ. Χάσικος επιβεβαίωσε την πρόθεση της Petrichor Capital Partners να προχωρήσει με τις επενδύσεις στα υδροπλάνα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την οριστικοποίηση του επενδυτικού πλαισίου με την κυβέρνηση της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η χώρα είναι επενδυτικά ελκυστική και θα πρέπει να υιοθετήσει επισήμως ένα επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο -μεταξύ άλλων- θα έχει ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας των επενδυτών και της εκάστοτε κυβέρνησης για την εξυπηρέτησή τους.

Ο κ Χαραλάμπους συνεχίζοντας είπε “οι ξένες επενδύσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από την ελληνική κυβέρνηση γιατί αυτός ίσως να είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η χώρα έξω από την κρίση”.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Το Hotel Marketing Masterclass στην Κύπρο

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top