Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Εκπαίδευση

Έρευνες στην διοίκηση τουρισμού ο στόχος του εργαστηρίου "TourLab" του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βίκυ Καραντζαβέλου - 11 Οκτώβριος 2018, 15:37

Κεντρική επιδίωξη του Εργαστηρίου TourLab είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της διοίκησης τουρισμού και της διοίκησης των υπηρεσιών.Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” ιδρύθηκε το 2018, ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρική επιδίωξη του Εργαστηρίου TourLab είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της διοίκησης τουρισμού και της διοίκησης των υπηρεσιών. Το TourLab ανταποκρίνεται απόλυτα στις επιστημονικές απαιτήσεις  που ορίζουν η πολιτεία  και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τα ερευνητικά εργαστήρια των Α.Ε.Ι., και ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα ενός διεπιστημονικού τομέα που προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό και σε κλάδους υπηρεσιών που αποτελούν τον μεγαλύτερο κλάδο οικονομίας της Ελλάδας συνεισφέροντας σχεδόν το 30% του εγχώριου Α.Ε.Π.

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονες υποδομές και στελεχώνεται από έμπειρους καθηγητές, διδάκτορες, ερευνητές και άλλους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να υλοποιεί τους στόχους του και τα έργα που αναλαμβάνει με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο.

Το TourLab στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και τη λειτουργία του υποστηρίζουν επίσης και τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, ενώ απασχολούνται σε αυτό και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.

Μέλη του Εργαστηρίου είναι τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής (Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Σπύρος Αβδημιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Τάνια Καπίκη, Καθηγήτρια
 • Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Αθηνά Μουρατίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μαρίνα Σύρπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Κουρτέσας, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Ανθία Μπακάλμπαση, Καθηγήτρια Εφαρμογών
 • Αστέριος Κουταλής, ΕΔΙΠ
 • Κωνσταντίνος Νεράντζης, ΕΔΙΠ

Οι εξειδικευμένοι στόχοι του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και μελετητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

Ακόμη, στοχεύει στην συνεργασία με δημοσίους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων που αφορούν το αντικείμενο του Εργαστήριου. Επιδιώκεται δηλαδή η συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (και Τμήματα ή Σχολές αυτών), μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άλλα εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με επιστήμονες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστήριου, αλλά και η συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κ.α., με στόχο τη συμβολή στη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διοίκηση υπηρεσιών.

Διοργανώνοται ακόμη επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε μορφής και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις από τις οποίες προκύπτουν δημοσιέυσεις και εκδόσεις.

Ένας ακόμα στόχος του Εγαστηρίου είναι η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αλλά εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τέλος, η αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η σύνδεση του Εργαστήριου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία, είναι στο πρόγραμμα που θέτει το Εργαστήριο.
|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top