Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Προορισμός

Στοπ στην πρόσβαση στο 'Ναυάγιο' από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου

Τατιάνα Ρόκου - 26 March 2019, 10:02

Απαγόρευση προσέγγισης - αγκυροβολίας κάθε μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου πλωτού μέσου, καθώς και απαγόρευση μπάνιου στον Όρμο 'Ναυάγιο' Ζακύνθου, ωσότου βεβαιωθεί η εξάλειψη του κινδύνου από τις κατολισθήσεις βράχων.


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου για την απαγόρευση προσέγγισης - αγκυροβολίας πλωτών μέσων και λήψης θαλασσίου λουτρού στον Όρμο “Ναυάγιο Ζακύνθου”, ορίζοντας τα όσα πρέπει να ισχύουν, ενώ για να αλλάξει απαιτούνται εγγυήσεις και σαφείς οδηγίες για το ποια τμήματα της παραλίας είναι ασφαλή και ποια όχι.

Η απόφαση του Λιμεναρχείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 907/15.03.2019 αναφέρει:

”Ο Λιμενάρχης Ζακύνθου

Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330/Β’/1978).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261/Α’/1973).
γ. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Β’/1914) όπως ισχύει.
δ. Την 2131.13/1189/16-18/05/2016 απόφαση Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1814/Β’/2016).
ε. Την 2131.13/3827/18-13/09/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
στ. Το από 20-09-2018 έγγραφο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ζ. Την 2131.13/3973/18-22/09/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
η. Το ΩΠ 301410/10-2018 Σήμα μας.
θ. Το αριθμ. 24319/31-10-2018 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
ι. Την 2131.13/4479/18-31/10/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
ια. Το ΩΠ 191240/12-2018 Σήμα μας.
ιβ. Το αριθμ. 29507/20-12-2018 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
ιγ. Την 2131.13/5047/18-21/12/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
ιδ. Το αριθμ. 2131.13/560/19-01/02/2019 έγγραφο Υπηρεσίας.
ιε. Το αριθμ. 2627/14-02-2019 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
ιστ. Το αριθμ. 2131.13/729/19-18/02/2019 έγγραφο Υπηρεσίας.
ιζ. Το αριθμ. 14387/20-02-2018 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου.
ιη. Το αριθμ. 2131.13/806/19-25/02/2019 έγγραφο Υπηρεσίας.
ιθ. Την εξακολουθούσα ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαφύλαξη της τάξης - ασφάλειας και κατ’επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος, συνεπεία των φυσικών φαινομένων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 και εκ της 26ης Οκτωβρίου 2018.
κ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
κα. Την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση προσέγγισης - αγκυροβολίας κάθε μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου πλωτού μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού στον Όρμο “Ναυάγιο” Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και εωσότου καθορισθούν - υλοποιηθούν θεσμικά αρμοδίως τα διαλαμβανόμενα στα (ιδ) και (ιζ) σχετικά και βεβαιωθεί θεσμικά αρμοδίως η εξάλειψη του κινδύνου συνεπεία των φυσικών φαινομένων (ιθ) σχετικού.
2. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α’/1973) όπως ισχύει.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη απόφαση που έρχεται σε αντίθεση αυτής ή / και που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο Λιμενάρχης
Αθανάσιος Σιούτης”

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top