Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουρισμός και οικονομία

Αύξηση 13,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 7μηνο του 2019

Τατιάνα Ρόκου - 25 Σεπτέμβριος 2019, 09:33

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 7,547 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 6,793 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,097 δισ. ευρώ ή 13,6%.


Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2019 εμφάνισε πλεόνασμα 3.398 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,099 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Ειδικότερα, αύξηση κατά 11,1% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,645 δισ. ευρώ, έναντι 3,280 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ αύξηση κατά 37% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2019: 248 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2018: 181 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,9%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 85,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (169,1%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 7,547 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 6,793 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,097 δισ. ευρώ ή 13,6%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 343 εκατ. ευρώ ή 27,1%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,1%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 55,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 69,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Τον Ιούλιο του 2019, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 15,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,545 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 2,7% (Ιούλιος 2019: 1,034 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2018: 1,007 δισ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7,1% (Ιούλιος 2019: 1,490 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2018: 1.391 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 30% και διαμορφώθηκαν στα 1,054 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 501 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,3% και διαμορφώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 63,6% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 566 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 7,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν στα 88 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 9,154 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 12% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,188 δισ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 17,9% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,726 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,3% και διαμορφώθηκαν στα 3,879 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,309 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 1,444 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 551 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1,318 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 25,9%. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 12,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 569 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία σημείωσαν μείωση κατά 7,9% και διαμορφώθηκαν στα 184 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση1
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2019 διαμορφώθηκε στις 5,673 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 5,539 εκατ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,3%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 4,3%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 1,8%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 1,943 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,4%, ενώ αύξηση κατά 12,6% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Ιούλιος 2019: 2,078 εκατομμύρια, Ιούλιος 2018: 1,846 εκατομμύρια). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 13% και διαμορφώθηκε στις 589.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε στις 285.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 29,6% και διαμορφώθηκε στις 644.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μειωμένη κατά 18,7% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στις 173.000 ταξιδιώτες, ενώ μείωση κατά 15,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 106.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε στις 15.080 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 14.995 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 4,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στα 10,397 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 εμφάνισε αύξηση κατά 6,1% και διαμορφώθηκε στις 4,684 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 2,8%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 9% και διαμορφώθηκε στα 1,941 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε στις 813.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 12,2% και διαμορφώθηκε στα 1,745 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,2% και διαμορφώθηκε στις 595.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 6,6% και διαμορφώθηκε στις 259.000 ταξιδιώτες.1 Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών-Ιούλιος 2019|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top