Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ξενοδοχεία

Το Πόρτο Καρράς περνά στον έλεγχο της Belterra Investments του Ομίλου Σαββίδη

Τατιάνα Ρόκου - 15 Απρίλιος 2020, 15:53

Το κατ’αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία Belterra Investments Ltd ανέρχεται στο ποσό των 205 εκατ. ευρώ.


Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον Τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019, 13.11.2019 και 03.04.2020 ανακοινώσεων, η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία T.O. International Holding Ltd και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Belterra Investments Ltd ολοκληρώθηκαν κατ’αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ, που ανήκουν στην Τ.Ο. International Holding Ltd και αναμένεται κατ’αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ που συνδέονται με τη λειτουργία της Πόρτο Καρράς ΑΕ και δη των εταιρειών Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ, Πόρτο Καρράς Γκολφ ΑΕ, Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της Πόρτο Καρράς ΑΕ, καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Τεχνική Ολυμπιακή πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία Belterra Investments Ltd για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ και τη θυγατρική της, T.O. International Holding Ltd για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Πόρτο Καρράς ΑΕ μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Τεχνική Ολυμπιακή. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της Πόρτο Καρράς ΑΕ δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της εταιρείας.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top