Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουρισμός και οικονομία

Στο 100% σχεδόν η μείωση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το Μάιο

Τατιάνα Ρόκου - 24 Ιούλιος 2020, 15:54

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 215 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,714 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος εκτιμάται ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,339 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ως αποτέλεσμα των μεγάλων περιορισμών στις μετακινήσεις που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Ειδικότερα, μείωση κατά 99,2% κατέγραψαν το Μάιο του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ, έναντι 1,566 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ μείωση κατά 98,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2020: 4 εκατ. ευρώ, Μάιος 2019: 228 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 97,7%, καθώς και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 62,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 2,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 215 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,714 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μείωση κατά 2.242 εκατ. ευρώ (-78,5%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 614 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 743 εκατ. ευρώ (-65,1%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 399 εκατ. ευρώ. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 38,7%, καθώς και στη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 63,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 11,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Το Μάιο του 2020, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 99,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 99,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 98,7% (Μάιος 2020: 9 εκατ. ευρώ, Μάιος 2019: 683 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 99,7% (Μάιος 2020: 2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2019: 721 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 97,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, μόνο από τη Γερμανία καταγράφηκαν ελάχιστες εισπράξεις, μειωμένες κατά 99,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 78,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 614 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 83,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 240 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 72,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 372 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 83,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 78,8% και διαμορφώθηκαν στα 47 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 89,8% και διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 91,3% και διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 86,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 76,4% και διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 77,2% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάιο του 2020 διαμορφώθηκε στις 56.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 97,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 87,9%. Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 98,2% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 96,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 4.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 99,7%, ενώ πτώση κατά 93,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Μάιος 2020: 22.000, Μάιος 2019: 340.000). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, μικρή ταξιδιωτική κίνηση καταγράφηκε μόνο από τη Γερμανία, μειωμένη κατά 99,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 63,8% και διαμορφώθηκε στο 1,921 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 5,305 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 72,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 40,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 948.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 67,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 59,9% και διαμορφώθηκε στις 973 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 75,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασε πτώση κατά 48,8%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 82,3% και διαμορφώθηκε στις 135.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 88,2% και διαμορφώθηκε στις 34.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 79,0% και διαμορφώθηκε στις 117.000 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 70,0% και διαμορφώθηκε στις 86.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 68,1% και διαμορφώθηκε στις 22.000 ταξιδιώτες.

Εξελίξεις Στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών Μάιος 2020 by Tatiana Rokou on Scribd
|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top