Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Έρευνα

Αύξηση των αφίξεων σε ξενοδοχεία/κάμπινγκ, μείωση των διανυκτερεύσεων το 2019

Τατιάνα Ρόκου - 16 Οκτώβριος 2020, 14:08

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχεία (πλην κάμπινγκ) το 2019 ανήλθε σε 48,7%, έναντι 50,6% το 2018. Οι αφίξεις στα ενοικιαζόμενα ανήλθαν σε 6.662.623, έναντι 6.410.359 το 2018, και οι διανυκτερεύσεις σε 32.277.565 το 2019, έναντι 31.517.741 το 2018 (αύξηση κατά 3,9% και 2,4% αντίστοιχα).


Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ για το 2019, καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για το 2018, τα οποία αναφέρονται στο 100% των εν λόγω καταλυμάτων και των αντίστοιχων κλινών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας, προκύπτει ότι, κατά το 2019, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 1,3% και μείωση κατά 0,1% στις διανυκτερεύσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2018.

Συγκεκριμένα, κατά το 2019 σε σχέση με το 2018 παρουσιάζεται αύξηση κατά 1,7% στις αφίξεις και μείωση κατά 0,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών, και αύξηση κατά 0,5% στις αφίξεις και κατά 0,2% στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών .

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ) το έτος 2019 ανήλθε σε 48,7%, έναντι 50,6% το έτος 2018.

Ειδικότερα, από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι, το 85,6% των αφίξεων και το 92,3% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο.

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική αύξηση της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (4,2% στις αφίξεις και 2,5% στις διανυκτερεύσεις) και της Αττικής (1,9% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις). Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στις Περιφέρειες της Κρήτης (1,7% στις αφίξεις και 3,6% στις διανυκτερεύσεις) και της Πελοποννήσου (3,1% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις).Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2019, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 72,7% του συνόλου των αφίξεων και 84,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2019 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (79,8% των αφίξεων και 89,4% των διανυκτερεύσεων) με σημαντικότερη συμβολή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (68,1% των αφίξεων και 76,2% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις, κατέχει η Γερμανία (13,9% των αφίξεων και 18,1% των διανυκτερεύσεων), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,8% των αφίξεων και 17,0% των διανυκτερεύσεων), η Γαλλία (7,7% των αφίξεων και 6,5% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (4,7% των αφίξεων και 4,1% των διανυκτερεύσεων) και η Πολωνία (3,8% των αφίξεων και 4,6% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει η Ρωσία (4,3% των αφίξεων και 5,9% των  διανυκτερεύσεων). Από τις χώρες των υπολοίπων ηπείρων τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν οι ΗΠΑ (7,0% των αφίξεων και 3,5% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του 2019 ως προς το 2018, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο (4,7% στις αφίξεις και 2,6% στις διανυκτερεύσεις) και από τη Γαλλία (3,7% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις). Αντίθετα, μείωση παρατηρείται από την Πολωνία (10,7% στις αφίξεις και 10,4% στις διανυκτερεύσεις) και τη Σουηδία (8,9% στις αφίξεις και 8,7% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται σημαντική μείωση από τη Ρωσία (7,0% στις αφίξεις και 5,2% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από την Αμερική, με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 13,6% στις αφίξεις και 15,6% στις διανυκτερεύσεις).

Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ενοικιαζόμενα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), παρατηρείται ότι, κατά το 2019, οι αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 6.662.623, έναντι 6.410.359 το 2018, και οι διανυκτερεύσεις σε 32.277.565 το 2019, έναντι 31.517.741 το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 8,4% και 4,9% αντίστοιχα, κατά το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 2018. Αντίθετα μείωση παρατηρείται κατά το ίδιο διάστημα στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 7,8% και 7,6% αντίστοιχα.Από τα στοιχεία της έρευνας κατά περιφέρεια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,7% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,7% στις αφίξεις και 8,9% στις διανυκτερεύσεις) και της Ηπείρου (κατά 12,3% στις αφίξεις και 15,9% στις διανυκτερεύσεις).


Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης διαμονής κατά το 2019 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (87,1% των αφίξεων και 93,1% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,2% των αφίξεων και 73,3% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (15,4% των αφίξεων και 18,3% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (9,7% των αφίξεων και 8,9% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (7,5% των αφίξεων και 7% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 4,3% των διανυκτερεύσεων). Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν η Σερβία (8,1% των αφίξεων και 10,5% των διανυκτερεύσεων) και η Ρωσία (4,0% των αφίξεων και 4,1% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2019 έναντι του 2018, σημαντική αύξηση των αφίξεων, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται, για τις χώρες της Ευρώπης από το Ην. Βασίλειο (κατά 8,7% στις αφίξεις και 4,5% στις διανυκτερεύσεις), τη Γερμανία (κατά 9,2% στις αφίξεις και 7,5% στις διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (κατά 11,0% στις αφίξεις και 7,7% στις διανυκτερεύσεις) και τη Γαλλία (κατά 8,8% στις αφίξεις και 8,8% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από την Αμερική με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 20,0% στις αφίξεις και 18,9% στις διανυκτερεύσεις).

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top