Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουρισμός και οικονομία

Καταβαράθρωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων με -78,2% το 9μηνο του 2020

Τατιάνα Ρόκου - 01 Δεκέμβριος 2020, 09:23

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -77,2% και διαμορφώθηκε σε 6,147 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 26,953 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.


Σύμφωνα με το τελευταίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ (Νοέμβριος 2020), η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του 2020 διαμορφώθηκε στο 1,335 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά -73,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά -70,2% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά -79,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 767.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά -54,7%, ενώ πτώση κατά -87,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Σεπτέμβριος 2020: 179.000, Σεπτέμβριος 2019: 1,483 εκατομμύριο). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά -42,3% και διαμορφώθηκε στις 377.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -51,8% και διαμορφώθηκε στις 113.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -54,3% και διαμορφώθηκε στις 300.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά -98,0% και διαμορφώθηκε στις 4.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -99,0% και διαμορφώθηκε σε 1.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -77,2% και διαμορφώθηκε σε 6,147 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 26,953 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4,088 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -74,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -81% και διαμορφώθηκε σε 2,059 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -70,7%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -80,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -66,7% και διαμορφώθηκε σε 1,103 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -72,2% και διαμορφώθηκε στις 385.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -73,7% και διαμορφώθηκε στις 828.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -90,2% και διαμορφώθηκε στις 97.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -95,1% και διαμορφώθηκε στις 23.000 ταξιδιώτες.

Εισπράξεις
Το Σεπτέμβριο του 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά -71,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, μείωση κατά -63,9% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 572 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά -79,5% (Σεπτέμβριος 2020: 254 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2019: 1,237 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά -59,6% (Σεπτέμβριος 2020: 493 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2019: 1.220 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά -78,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 79 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -52,1% και διαμορφώθηκαν στα 255 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -54,3% και διαμορφώθηκαν στα 77 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά -57,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -98,7% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -99,1% και διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -78,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3,509 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -73,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,321 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -83%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,186 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,903 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά -72,4%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά -77,4% και διαμορφώθηκαν στα 418 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -69,4% και διαμορφώθηκαν στα 785 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 68,9% και διαμορφώθηκαν στα 310 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -73,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 619 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -92,9% και διαμορφώθηκαν στα 72 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -96,9% και διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ.

Αφίξεις εξωτερικού
Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 5,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 21,5 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουOκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -72,0%/-14,8 εκατ. αφίξεις. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 775.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 734.000 της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,5%/+40.000 αφίξεις. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -43,7%/-217.000 και καταγραφήκαν μόλις 279.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και το Μάιο όλοι τα αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του covid-19. Τον Ιούνιο η μείωση ανήλθε σε -97,3%/-3,1 εκατ. ενώ τον Ιούλιο η μείωση ήταν -71,1%/-2,8 εκατ. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,2 εκατ./-56,7%. Τον Σεπτέμβριο του 2020, καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές παρουσιάζοντας μείωση -2 εκατ./-64,4% ενώ τον Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκαν 732.000 αφίξεις έναντι 1,7 εκατ. του Οκτωβρίου του 2019. Η μείωση τον Οκτώβριο ανήλθε σε -949.000/-56,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Oκτωβρίου 2020, πέντε αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,8 εκατ./-67%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 898 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,4 εκατ./-72,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 584.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,8 εκατ./-75,1% ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 689.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,4 εκατ./-66,8%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -1,1 εκατ./-72,3%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 404.000. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο των Χανιών σημειώθηκε μείωση κατά -936.000/-82,3% ενώ καταγράφηκαν μόλις 202.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου καταγράφηκαν 321.000 και 197.000 επιβάτες παρουσιάζοντας μείωση -857.000/-72,7% και -660.000/-77,0% αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια μείωση παρουσιάζεται και σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Κρήτη με μείωση κατά -3,3 εκατ./-75,1% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,7 εκατ./-74,8% και τα Ιόνια Νησιά όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,2 εκατ./-74,5%. Στη γεωγραφική ενότητα των Κυκλάδων καταγράφεται μείωση κατά -721.000/-72,6%. Μεγαλύτερη είναι η μείωση στη Σαντορίνη κατά -380.000/-73,1% και χαμηλότερη στη Μύκονο κατά -341.000/-72%. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται μείωση κατά -185.000/-78,1% επιβάτες με σημαντική πτώση τόσο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά -115.000/-75,2% όσο και στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά -70.000/-83,2%.

Αφίξεις εσωτερικού
Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 3 εκατ. αφίξεις εσωτερικού έναντι 7,1 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -58,6%/-4,2 εκατ. αφίξεις. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 901.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 941.000 της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,2%/-40.000 αφίξεις.

Τον Μάρτιο η μείωση αμβλύνθηκε σε -59,2%/-323 χιλ. και καταγραφήκαν 223 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και το Μάιο η κίνηση των αεροδρόμιων ήταν περιορισμένη λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του COVID-19. Ειδικότερα, τον Απρίλιο καταγράφηκαν μόλις 6.000 αφίξεις και η μείωση ανήλθε σε -99,0%/-597.000, ενώ τον Μάιο καταγράφηκαν 31.000 αφίξεις και η μείωση ανήλθε σε -95,7%/-693.000 επιβάτες. Τον Ιούνιο παρουσιάστηκε μείωση σε -75,2%/-623.000, ενώ τον Ιούλιο η μείωση επιβραδύνθηκε σε -55,6%/-531.000 αεροπορικές αφίξεις. Τον Αύγουστο σημειώθηκε μείωση -451.000/ -46,5% και καταγράφηκαν 519.000 αεροπορικές αφίξεις, ενώ τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 361.000 αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -496.000/-57,9%. Τέλος, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 281.000 αφίξεις, σημειώνοντας μείωση -980.000/-59,7%.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις Κυκλάδες κατά -73,0%/-653.000, η οποία προέρχεται κυρίως από τη Σαντορίνη, όπου καταγράφηκε μείωση -413.000 επιβάτες (-75,4%). Μικρότερη μείωση σε απόλυτες διαφορές, καταγράφηκε στην Μύκονο -187.000 επιβάτες (-75,2%) και στην Πάρο κατά -54.000 επιβάτες (-54,7%). Οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 ανήλθαν σε 241.000, έναντι 895.000 την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2019.

Στην Κρήτη καταγράφηκαν 413.000 αεροπορικές αφίξεις και σημειώθηκε μείωση -50,5%/-421.000 επιβάτες. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε μείωση -50%/-276.000 επιβάτες και στο αεροδρόμιο των Χανίων -51,5%/-145.000 επιβάτες. Μείωση σημειώθηκε στα Δωδεκάνησα κατά -51,1%/-253.000, όπου καταγράφηκαν 242.000 αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2020, έναντι 495.000 την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019. Στη Ρόδο καταγράφηκαν 164.000 επιβάτες (-52,7%/-183.000), στην Κω 62.000 επιβάτες (-48,5%/-58.000) και στην Κάρπαθο 16.000 επιβάτες (-41,9%/-12.000).

Οδικές αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου - Oκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 11,1 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου - Oκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -77,3%/-8,6 εκατ. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 1,2 εκατ. οδικές αφίξεις έναντι 913.000 της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +26,5%/+242.000. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -46,7%/-212.000 και καταγραφήκαν 243.000 οδικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και τον Μάιο όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί λόγω του γενικού απαγορευτικού (lockdown) που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του κορωνοϊού. Κάποιοι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα ο μεθοριακός σταθμός του Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει κλειστός για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 2020 και των Καστανιών για την περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου 2020. Κλειστοί παραμένουν την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου του 2020, οι μεθοριακοί σταθμοί Δοϊράνης, Μέρτζανης, Κυπρίνου και Σαγιάδας.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 350.000 οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -73,8%/-984.000, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν 484.000 οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -1,6 εκατ./-77%. Η μείωση τον Αύγουστο ανήλθε σε -2,4 εκατ./-94,9%, αφού καταγράφηκαν μόλις 127.000 οδικές αφίξεις έναντι 2,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 97.000 οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,5 εκατ./-94%. Τέλος, τον Οκτώβριο σημειώθηκε μείωση -92,0%/-814 χιλ., με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε μόλις 71.000, έναντι 886.000 τον Οκτώβριο του 2019. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-2,4 εκατ./-71,5%) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 972.000 και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Ευζώνων με μείωση -2 εκατ./- 85,6%, όπου καταγράφηκαν μόλις 331.000 οδικές αφίξεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -88,6%/-70.000 σημειώθηκε στο σταθμό του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου καταγράφηκαν μόλις 9.000 οδικές αφίξεις και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με -86,7%/-1,3 εκατ. οδικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2020 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -4,2 εκατ./-75,9%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από τη Βόρεια Μακεδονία κατά –2,6 εκατ./-84,5%. Τέλος, η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -1,1 εκατ./-69% και από την Τουρκία σε -735.000/-76,7%.


ΙΝΣΕΤΕ - Στατιστικό Δελτίο Νοέμβριος 2020
Αφίξεις
|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top