Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουριστική εκπαίδευση

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-21

Τατιάνα Ρόκου - 17 Φεβρουάριος 2021, 14:24

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι από σήμερα Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.


Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετεκπαιδευόμενοι με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του υπουργείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2020–2021.

Οι αλφαβητικές καταστάσεις με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων μετεκπαιδευομένων, καθώς και οι καταστάσεις των απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται α) στις ιστοσελίδες mintour.edu.gr και mintour.gov.gr, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών μονάδων υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιούνται τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι από σήμερα Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, T.K. 105 57 Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]).

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 635/18.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΡ2Θ465ΧΘΟ-ΔΔΧ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών “Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Προγράμματα / δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών” με κωδ.
2017ΣΕ01100000”, όπως ισχύει.

Μόρια ανά πόλη.


|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top