Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τάσεις

4,5 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα το 8μηνο του 2021, από 15 εκατομμύρια το 8μηνο του 2019

Βίκυ Καραντζαβέλου - 07 Οκτώβριος 2021, 13:30

Μείωση 51,2% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 8μηνο του 2021. Τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-21,4%) σημείωσε το αεροδρόμιο της Σαντορίνης με 316.000 αφίξεις. Στις οδικές αφίξεις καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της ίδια περιόδου το 2019 (μείωση 67,5%).


Σύμφωνα με το μηναίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ (Σεπτέμβριος 2021), την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατομμυρίων της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51,2% (-8,1 εκατ. αφίξεις).

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 60.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,1% / -316.000, τον Φεβρουάριο 50.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,1% / -308.000 και τον Μάρτιο 66.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,6% / -429.000 αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -91,8%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 101.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Επιβράδυνση στην μείωση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-83,8% / -2 εκατ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 382.000

Τον Ιούνιο, η επιβράδυνση συνεχίστηκε (-63,4%/-2 εκατ.) ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης, η οποία ανήλθε σε -27,4%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -20,9% ή -802.000 αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, τρία αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 2,4 εκατ. / -54%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 1,1 εκατ. / -44,1%. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 603.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 1 εκατ. / -62,9%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 869.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -885.000 /-50,5%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά 538.000 / -47,6%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 592.000 και στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε μείωση κατά 461.000 /-51,8% ενώ καταγράφηκαν μόλις 428.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στo αεροδρόμιo των Χανίων καταγράφηκαν 411.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 450.000 /-52,3%, ενώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 339.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 344.000 /-50,4%.

Την μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-86.000 /-21,4%) σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης όπου καταγράφηκαν 316.000 αφίξεις. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -105.000 / -27,3% ενώ καταγράφηκαν 279.000 αφίξεις

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-190.000 /-24,3%) καταγράφοντας 595.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση 1,4 εκατ./ -51,2%. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%) καταγράφοντας 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση -1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110.000 /-61,1%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70.000.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 112.000 αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76,4% / -364.000 , τον Φεβρουάριο 102.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 78% / -362.000 και τον Μάρτιο 121.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 77,8% / -425.000 αφίξεις.

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 73,2% / -442.000, ενώ καταγράφηκαν 162.000 αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-61% / -442.000) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283.000. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (-42,7% / -353.000) ενώ καταγράφηκαν 475.000 αεροπορικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9% / -238.000, ενώ καταγράφηκαν 716.000 αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794.000 αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176.000 αφίξεις.

Ο ρυθμός ανάκαμψης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε σε -49,7% / -1,4 εκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα δεν καταγράφηκε μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Στην γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης κατά (-179.000 / -44,8%) καταγράφοντας 220.000 αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των Κυκλάδων ανήλθαν σε 334.000, σημειώνοντας μείωση -351.000 / -51,2%.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 102.000, σημειώνοντας μείωση –88.000 /-46,2%. Τέλος, στην Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά -336.000 /-50,6%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 327.000.

Οδικές Αφίξεις, Αύγουστος 2021
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,5% / -5,8 εκατ. οδικές αφίξεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 85,4% / -394.000, τον Φεβρουάριο 66.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 85,3% / -385.000 και τον Μάρτιο 69.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,9% / -386.000 αφίξεις.

Το β’ τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο, καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 88,2% / -585.000, ενώ καταγράφηκαν μόλις 78.000 οδικές αφίξεις. Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε για πρώτη φορά το 2021 επιτάχυνση, τον Μάιο (-79,2% / -539.000), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 142.000.  Τον Ιούνιο ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (-69,4% / -925.000), ενώ καταγράφηκαν μόλις 409.000 οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2% / -1,2 εκατομμύρια, ενώ καταγράφηκαν 922.000 αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρ‘όλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7% / -1,4 εκατ. αφίξεις. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-1,3 εκατ. / -57,4%) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 995.000 και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση -1,1 εκατ. / -88%, όπου καταγράφηκαν μόλις 153.000 οδικές αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,8 εκατ. /-67,7%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –639.000 / -83,7%. Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -952.000 / -74,4%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,5 εκατ. οδικές αφίξεις ή -58,8%.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Ιούλιος 2021
Αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -69,8% και διαμορφώθηκε στα 4,550 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 15,080 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 3.245 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -62,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -79,7% και διαμορφώθηκε στα 1,305 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -60,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -66,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -58,7% και διαμορφώθηκε στις 801.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -52,2% και διαμορφώθηκε στις 389.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -84,7% και διαμορφώθηκε στις 268.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -77,3% και διαμορφώθηκε στις 135.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -88,2% και διαμορφώθηκε στις 31.000 ταξιδιώτες.

Εισπράξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -62,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,318 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,037 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,770 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 54%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 42,1% και διαμορφώθηκαν στα 548 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 53,9% και διαμορφώθηκαν στα 671 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά –37,9% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 68,1% και διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 83,8% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ.

ΙΝΣΕΤΕ Bulletin Sept2021
|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top