Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουριστική εκπαίδευση

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης

Βίκυ Καραντζαβέλου - 26 Ιανουάριος 2022, 10:24

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι από 21/01/2022 έως 30/01/2022.


Στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης, στις 19 Ιανουαρίου 2022 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας οι πίνακες που αφορούν την με αρ.πρωτ. ΣΞΚΡ/247/2-11-2021 και ΑΔΑ 9ΛΗΘ465ΧΘΟ-3Θ1 Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1/2021 της Σχολής Ξεναγών Κρήτης, για τις κάτωθι ειδικότητες:

Α) Ο πίνακας κατάταξης (προσληπτέων και απορριπτέων) στην ειδικότητα (101) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Β) Ο πίνακας κατάταξης (προσληπτέων) στην ειδικότητα (102) ΥΕ Καθαριότητας

Σύμφωνα με το κεφ. 4 της ανακοίνωσης, κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/01/2022 έως 30/01/2022.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top