Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης ανέλυσε η πρώτη ημερίδα της ΑΤΕΜ

Θοδωρής Κουμέλης - 29 Νοέμβριος 2002, 00:00

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο St. Georges Lycabettus, η ημερίδα της "Ακαδημίας Τουριστικών Ερευνών & Μελετών" (Α.Τ.Ε.Μ.) με θέμα "Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση : Προβλήματα και προτάσεις"...

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο St. Georges Lycabettus, η ημερίδα της “Ακαδημίας Τουριστικών Ερευνών & Μελετών” (Α.Τ.Ε.Μ.) με θέμα<...>

“Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση : Προβλήματα και προτάσεις”, από τις εργασίες της οποίας προέκυψαν σημαντικά πορίσματα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος της ΑΤΕΜ Μάριος Βασιλόπουλος, αναφέρθηκε διεξοδικά στους στόχους της ΑΤΕΜ και στα μέλη της, στο ρόλο της στην εκπαίδευση, στις σχέσεις συνεργασίας με όλες τις άλλες επιστημονικές και συνδικαλιστικές τουριστικές οργανώσεις και εξήγγειλε για τον Φεβρουάριο τη επόμενη ημερίδα της με θέμα “Τουριστικές Επιχειρήσεις και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών” καθώς και την έναρξη λειτουργίας σε λίγες μέρες της ηλεκτρονικής σελίδας της ΑΤΕΜ, μέσα από τη μόνη ελληνική τουριστική ηλεκτρονική εφημερίδα “TravelDailyNews”.

Την ημερίδα χαιρέτισαν κατά σειράν ο κ. Γιάννης Στεφανίδης, τ. πρόεδρος του ΕΟΤ, που επεσήμανε το ρόλο της τουριστικής παιδείας για τη χώρα μας, ο κ. Κώστας Κατσιγιάννης, γενικός διευθυντής του Ε.Ο.Τ., ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα θέματα τουριστικής πολιτικής του ΥΠΑΝ / ΕΟΤ σε σχέση με την τουριστική εκπαίδευση καθώς και στην αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Μιχάλης Τοάνογλου, διευθυντής ξενοδοχείου στη Ρόδο, ως εκπρόσωπος του Skal International, ο οποίος τόνισε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης , την ανάγκη διαχωρισμού της εκπαίδευσης από την κατάρτιση και πρότεινε τη θεσμοθετημένη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την υλοποίηση της συστηματικής και τεκμηριωμένης έρευνας και την τυποποίηση της τουριστικής βιβλιογραφίας και η κ. Αναστασία Σωτηριάδου, διευθύντρια Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που επεσήμανε την αναγκαιότητα βελτίωσης των όρων ανταγωνιστικότητας των γυναικών στην εξέλιξή τους στις τουριστικές επιχειρήσεις  και τις ενέργειες που προβλέπονται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ), ιδίως στο μέτρο 4.2. για τις γυναίκες στον τουρισμό.

Μετά τις προσφωνήσεις των φορέων στο κύριο μέρος της ημερίδας πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Κώστας Κραβαρίτης, προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για το έργο που επιτελούν τα συγκεκριμένα τμήματα, παράγοντας διοικητικά στελέχη για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, για τη σημασία που είχε η ανωτατοποίηση με τον Ν. 2916/2001, για τις μεταπτυχιακές σπουδές των αποφοίτων τους, για τα προβλήματα του μεγάλου ωραρίου του Ε.Π. σε βάρος της έρευνας, ενώ πρότεινε την από κοινού διοργάνωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πειραιά, Πατρών, Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ - Αθήνας στο άμεσο μέλλον.

Ακολούθησε ο κ. Πάρις Τσάρτας, πρόεδρος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος παρουσίασε γλαφυρά το έργο του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Περιβάλλοντος, αλλά και το Προπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο επίσης λειτουργεί κατεύθυνση Τουρισμού, την οποία επιλέγουν οι φοιτητές από το 2ο έτος. Σχετικά με τα προβλήματα των σπουδών Τουρισμού στην Ελλάδα ανέφερε, ότι: α) υψηλό ποσοστό των εργαζομένων της τάξης του 70-80% δεν έχει ουδεμία τουριστική εκπαίδευση, β) άτομα με διαφορετικά επίπεδα σπουδών διαγωνίζονται και ανταγωνίζονται για την κατάληψη ίδιων θέσεων εργασίας, γ) αυξάνεται αλματωδώς ο ρυθμός “παραγωγής” κατόχων Master στην Ελλάδα (υπολογίζεται ότι σε λίγα χρόνια θα είναι περίπου 500 άτομα), δ) δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις σπουδές Τουρισμού, Hospitality, Ελευθέρου χρόνου και ε) τα περισσότερα προγράμματα σπουδών κατευθύνονται και απευθύνονται στον Τομέα Ξενοδοχεία, Πρακτορεία, ενώ δεν γίνεται κάτι συστηματικό για τις ανάγκες σε Σχεδιασμό, Πολιτική και Διαχείριση του Τουρισμού.

Στη συνέχεια ομιλητής ήταν ο κ. Λεωνίδας Χυτήρης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος παρουσίασε το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμά του, επισημαίνοντας τις πολλές αντινομίες της σημερινής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τις οποίες κυριότερες είναι: η πλήρης έλλειψη συντονισμού των εκπαιδευτικών φορέων, η απουσία οποιασδήποτε καταγραφής των αναγκών της αγοράς σε έμψυχο δυναμικό, η πολυμέρεια των κρατικών φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και η αδυναμία να πεισθούν οι απόφοιτοι των διαφόρων τουριστικών σχολών να πιστέψουν σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όπου οι πάντες ανεξαρτήτως του επιπέδου σπουδών τους ανταγωνίζονται για παρεμφερείς θέσεις.

Το λόγο στην συνέχεια πήρε ο κ. Γεράσιμος Ζαχαράτος, καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ο οποίος εκπροσώπησε στην ημερίδα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), παρουσιάζοντας με τρόπο διεξοδικό το έργο, τη φιλοσοφία, τα προγράμματα και το προσωπικό του ΕΑΠ, κυρίως όμως τη μεθοδολογία εκπόνησης αυτών των “νέων” τουριστικών σπουδών”. Σε ότι αφορά τα γενικότερα προβλήματα της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης ανέφερε, τα ίδια με όλους του προλαλήσαντες, στα οποία φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι.

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Μάκης Βελισσαρόπουλος, γενικός διευθυντής της Le Monde, ο οποίος εκπροσώπησε τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών καθώς και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. στον τουρισμό, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς συντονισμένοι, να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα κάνουν τα τουριστικά επαγγέλματα ελκυστικά σε σπουδαστές υψηλού επιπέδου. Απαιτούνται όμως άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλο Ε.Π., εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και εργαστήρια, πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εισήγηση του κ. Ευάγγελου Χρήστου, ως πρόεδρου του EuroChrie και μέλους του Δ.Σ. του International Chrie, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τόσο το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Συμβούλιο Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης, που είναι από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ευρώπη και διεθνώς. Στην εισήγησή του κ. Χρήστου προέχουσα θέση για την προβληματική της τουριστικής εκπαίδευσης έχουν  η επέκταση της έρευνας, ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας, η ανάπτυξη και βελτίωση των μεταπτυχιακών σπουδών και η δημιουργία και βελτίωση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στις σχολές. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ημερίδα δεν υπήρξε κανένας εκπρόσωπος από τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), την ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΑΝ, αλλά ούτε και από τις Σχολές Ξεναγών, διότι, δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκριση εκ μέρους τους, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των οργανωτών, γεγονός που καθυστέρησε ακόμα και την έκδοση του προγράμματος.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Περικλής Λύτρας, καθηγητής του ΤΕΙ-Αθήνας και αντιπρόεδρος της Α.Τ.Ε.Μ., που τόνισε -όπως άλλωστε και ο πρόεδρός της- ότι στο μέλλον η ΑΤΕΜ θα διοργανώσει την ίδια ημερίδα. καλώντας ως εισηγητές τους κλαδικούς και επαγγελματικούς τουριστικούς φορείς, που είναι και οι αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις οποίες ανέλυσε η ημερίδα.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top