Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Οι τουριστικοί πράκτορες καταγγέλλουν αεροπορικές εταιρίες και ΙΑΤΑ ότι τορπιλίζουν το Σχέδιο Προστασίας Επιβατών

Σπύρος Ζούγρης - 03 Δεκέμβριος 2002, 00:00

Οι εκπρόσωποι του HATTA που συμμετείχαν στην πρόσφατη συνάντηση της ECTAA, συμφώνησαν με την προσφυγή στην επιτροπή ανταγωνισμού της Ε.Ε. για παραβιάσεις πλήθους άρθρων της Συνθήκης της Ένωσης...

Οι εκπρόσωποι του HATTA που συμμετείχαν στην πρόσφατη συνάντηση της ECTAA, συμφώνησαν με την προσφυγή στην επιτροπή ανταγωνισμού της Ε.Ε.<...>

για παραβιάσεις πλήθους άρθρων της Συνθήκης της Ένωσης καθώς και με έναν αριθμό πρωτοβουλιών (νομικών ενεργειών) των μελών της που αφορά σε αεροπορικά θέματα.

Οι συζητήσεις της ECTAA (Ένωση Εθνικών Συνδέσμων Τουριστικών Πρακτόρων χωρών της Ε.Ε.) με την ΙΑΤΑ σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν παγώσει μετά την αποτυχία της ΙΑΤΑ και των μελών της αεροπορικών εταιριών να συμφωνήσουν σε ένα ισορροπημένο και επαγγελματικό Συμβόλαιο Πρακτόρευσης. Σημειώνεται ότι πολλές Εθνικές Ενώσεις Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, όπως αυτές της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας κ.λπ. έχουν δικαστικές υποθέσεις που πρόκειται να επιδικαστούν σύντομα, εναντίον ενός αρκετά μεγάλου αριθμού αεροπορικών εταιριών. Αυτό οδήγησε στην προσφυγή της ECTAA στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Aλλη υπόθεση που δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες είναι η απόφαση της ΙΑΤΑ να διακόψει τον διάλογο στο κοινό δημιούργημα, το Σχέδιο Προστασίας Επιβατών (Passenger Protection Plan -PPP). Οι εργασίες διαμόρφωσης του Σχεδίου άρχισαν το 1999 σε συνεργασία της ECTAA με την ΙΑΤΑ και την UFTAA με σκοπό την εφαρμογή του, η οποία θα οδηγούσε στην προστασία των επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρίας ή ταξιδιωτικού γραφείου. Οι αερομεταφορείς που μεταφέρουν τους επιβάτες στην περίπτωση χρεοκοπίας ταξιδιωτικού γραφείου θα μπορούσαν μέσω του Σχεδίου Προστασίας Επιβατών να εισπράττουν το ποσόν του αεροπορικού ναύλου που πληρώθηκε από τον επιβάτη, για εισιτήρια εκδοθέντα σε στοκ εισιτηρίων του BSP. Στην περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρίας ο καταναλωτής θα δικαιούται επιστροφής των χρημάτων που πλήρωσε ή να ταξιδεύσει με άλλη αεροπορική εταιρεία ή επαναπατρισμό. Χωρίς την συμμετοχή των αεροπορικών εταιριών το Σχέδιο Προστασίας Επιβατών (Passenger Protection Plan) δεν έχει κανένα νόημα μια και τα χρήματα των καταναλωτών προστατεύονται επαρκώς από την περίπτωση χρεοκοπίας ταξιδιωτικών γραφείων, μέσω της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη της ECTAA αποφάσισαν να πληροφορήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτυχία επίτευξης του Σχεδίου και να πιέσουν για Νομοθετικά Μέτρα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη Προστασίας των Καταναλωτών και την ανισορροπία προστασίας μεταξύ του Ταξιδιωτικού Κλάδου και των Αεροπορικών Εταιριών.

Σημαντική για τα μέλη της ECTAA είναι, επίσης, τονίζει ο HATTA, η επεξεργασία πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Aρνηση Επιβίβασης Επιβατών Αεροπορικών Εταιριών (Denied Boarding).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση Κανονισμού στα τέλη του 2001, ο οποίος θα υποχρεώνει αεροπορικές εταιρίες και διοργανωτές ταξιδιών να αποζημιώνουν και να παρέχουν βοήθεια στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ακυρώσεις πτήσεων ή μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Η ECTAA θεωρεί ότι οι επιβάτες οργανωμένων εκδρομών είναι αρκετά καλυμμένοι μέσω της ντιρεκτίβας για τα Οργανωμένα Ταξίδια (Package Travel Directive) και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόταση. Τα μέλη της ECTAA ανησυχούν γιατί, όπως είναι γνωστό, οι Οργανωτές Ταξιδιών είναι αδύνατον να ελέγξουν ή να επηρεάσουν το αν και κατά πόσο μία αεροπορική εταιρεία δημιουργεί υπέρ-κρατήσεις σε πτήσεις, ακυρώνει ή έχει μακροχρόνιες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, θεωρείται ότι οι προβλεπόμενες υψηλές αποζημιώσεις θα οδηγήσουν τις τιμές των οργανωμένων πακέτων εκδρομών σε μια αύξηση της τάξης του 20%.

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί σοβαρά τους ταξιδιωτικούς πράκτορες παράλληλα με τις αεροπορικές εταιρίες είναι η ολοένα αυξανόμενη πίεση από κράτη να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες που αφορούν τον επιβάτη. Οι αεροπορικές εταιρίες ζητούν την βοήθεια των ταξιδιωτικών πρακτόρων για την συλλογή των πληροφοριών κατά την διάρκεια της πώλησης εισιτηρίου. Η ECTAA τονίζει ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν έχει την ευχέρεια από τον νόμο να προβαίνει σε έλεγχο ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων π.χ. διαβατήριο, ταυτότητα κ.λπ. Ακόμα και στην περίπτωση που ο πράκτορας θα είχε στη διάθεσή του τα οποιαδήποτε στοιχεία και επιθυμούσε να τα προωθήσει, δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να τα προωθήσει οπουδήποτε ηλεκτρονικά.

Η ECTAA και ο HATTA θεωρούν ότι αν οι διάφορες κυβερνήσεις ζητούν τις οποιεσδήποτε πληροφορίες, τότε θα πρέπει να περιορίζονται ή να αρκούνται σε όσες από αυτές είναι πρακτικά διαθέσιμες.

Τα μέλη της ECTAA συζήτησαν επίσης το θέμα του καρτελοειδούς Opodo, την  ιστοσελίδα των 9 πιο μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών, για το οποίο έχει υποβληθεί ειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείται ότι η τελευταία θα αγνοήσει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέλος τα μέλη της ECTAA ανακεφαλαίωσαν την κατάσταση του ταξιδιωτικού κλάδου στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Οι περισσότερες απορίες ή ερωτήσεις των Ενώσεων Ταξιδιωτικών Γραφείων των υπό ένταξη χωρών έχουν σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας για Φ.Π.Α. καθώς και τα κριτήρια λήψης άδειας λειτουργίας γραφείου ταξιδιών.

Σημειώνεται ότι σήμερα η ECTAA αντιπροσωπεύει τις Ενώσεις Ταξιδιωτικών Γραφείων και Tour Operators 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ενώσεις Ταξιδιωτικών Γραφείων και Tour Operators 6 υποψηφίων για ένταξη χωρών και επιπλέον τις αντίστοιχες Ενώσεις χωρών όπως η Ελβετία, Κροατία, Νορβηγία.

Ο HATTA τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο συμμετέχοντας ενεργά στα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα του κλάδου, και θα συμβάλλει στη διαφύλαξη των συμφερόντων τόσο των μελών του όσο και των τουριστών/πελατών των τουριστικών γραφείων.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top