Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Οι διευθυντές ξενοδοχείων επικρίνουν το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση

Σπύρος Ζούγρης - 10 Δεκέμβριος 2002, 00:00

Χωρίς ξεκάθαρους στόχους αναβάθμισης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού κλάδου, θεωρεί ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου ότι είναι το σχετικό νομοσχέδιο...

Χωρίς ξεκάθαρους στόχους αναβάθμισης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού κλάδου, θεωρεί<...>

ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου ότι είναι το σχετικό νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν θεμελιώδη εθνική επένδυση σε μια εποχή με έντονο ανταγωνισμό και παγκοσμιοποίησης της οικονομίας όπου ο ελληνικός τουρισμός χάνει την ανταγωνιστικότητά του.

Σε σχετικό υπόμνημα όπου αναφέρονται οι θέσεις του συλλόγου για το Σχέδιο Νόμου για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ο πρόεδρος  του Συλλόγου Γιώργος Μαργαρίτης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να αποτελεί την ευκαιρία για επανατοποθέτηση και κάλυψη των αναγκών της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Δυστυχώς, όμως, διαβλέπουν ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένος σαφής, ξεκάθαρος στόχος που θα συγκεντρώνει όλες τις δράσεις και τα επίπεδα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την υψηλού επιπέδου παροχή εκπαίδευσης στις Σχολές.

Ποιο συγκεκριμένα στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

Α) Συνδέεται η εκπαίδευση με την παραγωγή σήμερα;
Οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων είναι οι πλέον ενημερωμένοι σχετικά με την αγορά. Μέσα από την τεχνογνωσία τους και τις διοικητικές τους αρμοδιότητες εφαρμόζουν πρακτικές που συνδέουν την εκπαίδευση με την παραγωγή παρακολουθώντας τον ανταγωνισμό και ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ. Γνωρίζουν την αναγνώριση που έχουν οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και την προτεραιότητα σε σχέση με αποφοίτους άλλων σχολών, και είναι οι πλέον αρμόδιοι να υποδείξουν τις τάσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν οι Σχολές.
Η Διοίκηση των ΣΤΕ θα έπρεπε να είχε αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου καθώς και των μελών της ΠΟΔΙΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων) και να είχε συμπεριλάβει μέλος τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο έτσι συνδέεται δυναμικά η παραγωγή με την εκπαίδευση.

Ο Σύλλογός μας στο παρελθόν με κάθε ευκαιρία αλλαγής της Διεύθυνσης των ΣΤΕ υπέβαλε προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου των σπουδών στις ΑΣΤΕ για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την συμπόρευση με την εξέλιξη των ΤΕΙ. Όλα έμειναν στα συρτάρια των διοικούντων και καμία βούληση για προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς δεν υπήρξε.

Β) Το νέο σχέδιο Νόμου, μας καταδεικνύει ότι στην ουσία καμία βελτίωση, αναβάθμιση ή αλλαγή δεν προτείνεται στο κομμάτι της εκπαίδευσης παρ’ όλες τις υποσχέσεις ακόμη και της νέας Διευθύντριας των Σχολών.

Αντίθετα, παρατηρούμε ιδιαίτερο ζήλο για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Γ’ ΚΠΣ, αποσπασματικά και κατά περίπτωση χωρίς εστίαση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Γ) Δεν καταγράφεται το 7ο εξάμηνο για τις ΑΣΤΕ, η ζητούμενη εδώ και χρόνια εξειδίκευση, η πτυχιακή εργασία.

Δ) Δεν αποδεικνύεται η ισοτιμία των ΑΣΤΕ με τα ΤΕΙ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν κατοχυρώνεται ότι η ΑΣΤΕΡ ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και, επίσης, ότι μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες π.χ. (κανονισμοί λειτουργίας - προσόντα καθηγητών, προσωπικού και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης)  θα ενταχθεί στην Ανωτάτη Βαθμίδα εφ’ όσον τα ΤΕΙ θα υπαχθούν στην Ανωτάτη Βαθμίδα μέσα σε εύλογο χρονικό ορίζοντα (1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια) βάσει σχεδιασμού. Σήμερα ακούγεται ότι οι ΑΣΤΕ ανήκουν σε μια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εξ’ αιτίας αυτού οι απόφοιτοι των Σχολών δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους αποφοίτους των ΤΕΙ.

Δεν έχουν την δυνατότητα για:
Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια π.χ. Οικονομικά
Συνέχεια σπουδών σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Πρόσληψη στο Δημόσιο σε σχετικό τομέα με τον τουρισμό π.χ. ΕΟΤ.
Δεν καταγράφεται η ανάγκη για Σπουδές Πανεπιστημιακού επιπέδου στον Τουρισμό πράγμα που συμβαίνει τόσο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όσο και στις γειτονικές Βαλκανικές (Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία κ.λπ.)

Δεν καταγράφονται Μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό, έστω και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια.

E) Επί πλέον και πολύ σοβαρό κατά την άποψή μας,

Τα προσόντα που αναφέρονται για το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εκ των πραγμάτων απίθανο να βρεθούν γιατί ο συνδυασμός Διδακτορικού Διπλώματος και καριέρας σε Διευθυντική θέση (7,5,4 έτη αντίστοιχα), είναι ανέφικτος στο κοντινό μέλλον. Αυτό θα οδηγήσει τις Σχολές σε μαρασμό, αδυναμία προσαρμογής στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και εναρμόνιση με την εξέλιξη των ΤΕΙ.

Αυτό το ζοφερό σενάριο αλλά δυστυχώς πολύ ρεαλιστικό θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των ΑΣΤΕ. Η περιγραφή των προσόντων εάν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενημέρωση αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προγράμματος, μας δίνει την εντύπωση μεθόδευσης.

ΣΤ) Τέλος κύριοι, εάν δεν έχετε την βούληση να στηρίξετε μέσα από το υπουργείο Ανάπτυξης την Τουριστική Εκπαίδευση που απαιτεί η αγορά και η πατρίδα μας, παρά τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης ότι “οι Τουριστικές Σχολές θα αποτελέσουν πυλώνα της Τουριστικής Εκπαίδευσης στην χώρα μας”,  αφήστε το υπουργείο Παιδείας να αναλάβει το οικείο αντικείμενο της παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι των Σχολών ΑΣΤΕ να είναι πλήρως ανταγωνιστικοί και έτοιμοι για την παραγωγή και την εξέλιξη των σπουδών τους.

Z) Παράλληλα σας καλούμε να δεσμευτείτε ότι οι ενέργειές σας δεν οδηγούν σε μεθόδευση εκποίησης της περιουσίας των Σχολών (Θέρμαι, Soleil) με μεταβίβαση αυτών στα ΕΤΑ. Τα κτίρια που στεγάζουν τις Σχολές της Ρόδου ΑΣΤΕΡ & ΤΕΣΤΕΡ,  αφ’ ενός είναι ανεκτίμητης αξίας και αφ’ ετέρου αποτελούν περιουσία του Ροδιακού λαού (πρόσφατα έχουμε το παράδειγμα μεθόδευσης εκποίησης εγκαταστάσεων της Σχολής Αναβύσσου). Για τον σκοπό αυτό καλούμε σε εγρήγορση και συστράτευση τους τοπικούς φορείς στην Ρόδο.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top