Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τις Ιαματικές Πηγές

Κάλη Δάφνη - 10 Ιανουάριος 2003, 00:00

Προσχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στις ιαματικές πηγές και ισχύει από το 1920 απέστειλε προς τους αρμόδιους φορείς για επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων το υπουργείο Ανάπτυξης...

Προσχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στις ιαματικές πηγές και ισχύει από το 1920<...>

απέστειλε προς τους αρμόδιους φορείς για επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο θα προκύψει μετά από τις προτάσεις και των φορέων, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων  και ειδικών κινήτρων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων για την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού με την δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών και προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και την προβολή της χώρας ως Ιαματικού Προορισμού.

Παράλληλα, για πρώτη φορά τίθεται νομικό πλαίσιο για το θερμαλισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, που έχει και στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της αναζωογόνησης και ευεξίας του ανθρώπου με τη χρήση ιαματικών φυσικών πόρων στη φυσική τους κατάσταση ή μετά από επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου νερού σε ειδικές προς τούτο εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η διάκριση των Ιαματικών Πηγών σε τουριστικής και τοπικής σημασίας. Παράλληλα, το Ιαματικό Νερό θεωρείται ότι αποτελεί Δημόσιο Αγαθό και η διαχείρισή του ανήκει στο Δημόσιο, ενώ πριν ανήκε σε διάφορους φορείς όπως ο ΕΟΤ, ιδιώτες κ.λπ.

Στο προσχέδιο νόμου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Λαμβάνεται πρόνοια για την μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα στάδια από την αναγνώριση μέχρι και την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών.
  • Λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία των Ιαματικών Πηγών και της Δημόσιας Υγείας (περίμετρος, όργανα ελέγχου κ.λπ.).
  • Συστήνεται Διεύθυνση Ιαματικών Πηγών στη Γ.Γ. Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης με επιτελικό χαρακτήρα και με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες.
  • Εγκαθιδρύεται εννεαμελές Επιστημονικό Όργανο, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων (υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ΥΠ.ΑΝ., καθηγητής Υδρογεωλογίας, ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΙΓΜΕ, Σύνδεσμος Ι.Π. Ελλάδος), το οποίο γνωμοδοτεί για την αναγνώριση και την άρση της αναγνώρισης των Ιαματικών Πηγών.
  • Τα κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Θερμαλισμού θεωρούνται Κέντρα Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, ώστε να εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. Τα κέντρα αυτά θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τα πλέον σύγχρονα Διεθνή Πρότυπα, θα στελεχώνονται με εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ώστε και με την ανάλογη προβολή τους να συμβάλουν στην Τουριστική Ανάπτυξη της χώρας μας και να αποτελούν πόλο έλξης εσωτερικού και εισερχόμενου τουρισμού.
  • Προβλέπονται κυρώσεις για παραβάσεις αυτών που εκτελούν έργα μέσα στην περιοχή προστασίας Ιαματικών Πηγών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ή προξενούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη στους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους ή προσφέρουν υπηρεσίες Θερμαλισμού χωρίς την απαιτούμενη άδεια π.χ. πρόστιμα μέχρι και αφαίρεση αδείας.
  • Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πιστοποίησης των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και Θερμαλισμού.
  • Ταυτόχρονα χορηγείται ικανή προθεσμία από την έναρξη ισχύος του Νόμου για την προσαρμογή των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν στις Διατάξεις του νέου Νόμου και ήδη έχουν συνταχθεί τα σχέδια και γίνεται επεξεργασία των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στον Νόμο, όπως είναι ο Νέος Κανονισμός Λειτουργίας και οι προδιαγραφές.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top