Τελευταία νέα
ΑρχικήΟργανωτές ΤαξιδιώνTour OperatorsΔικαίωση της AirFastTickets.gr για τη διαφήμιση 'Καρπάθια'
OTAs

Δικαίωση της AirFastTickets.gr για τη διαφήμιση 'Καρπάθια'

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας ομόφωνα έκρινε ότι σχετικά με την διαφήμιση της εταιρείας AirFastTickets.gr με τίτλο 'Καρπάθια', τόσο το σενάριο, όσο και η δημιουργική απόδοσή του, παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα φανταστικό, με τρόπο εμφανώς υπερβολικό, μη ρεαλιστικό και χιουμοριστικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πιθανό να αποδοθούν από τους καταναλωτές χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες συμπεριφορές στους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου σχετικά με την διαφήμιση της εταιρείας AirFastTickets.gr με τίτλο “Καρπάθια”, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

Καταρχάς η Επιτροπή επισημαίνει ότι με βάση τον ΕΚΔ-Ε, κάθε διαφήμιση κρίνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη και αξιολογείται ως προς το περιεχόμενο και τις εντυπώσεις που αυτή μπορεί να δημιουργήσει στο κοινό.

Σχετικά με την υπό έλεγχο επικοινωνία AirFastTickets.gr (“Καρπάθια” – ημ. 1ης προβολής 4.4.2013, διάρκεια 29,5’’) η Πρωτοβάθμια Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τόσο το σενάριο, όσο και η δημιουργική απόδοση του, παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα φανταστικό, με τρόπο εμφανώς υπερβολικό, μη ρεαλιστικό και χιουμοριστικό.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από την κρινόμενη επικοινωνία είναι πιθανό να αποδοθούν από τους καταναλωτές χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες συμπεριφορές στους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών, ούτε να δημιουργηθούν λανθασμένες και προσβλητικές εντυπώσεις συνολικά για τον κλάδο των αυτοκινητιστών.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία AirFastTickets.gr δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Η καταγγελία που είχε γίνει από την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) αφορά στην παραβίαση άρθρων του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, και συγκεκριμένα των εξής:

4.α. Οι διαφημίσεις πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν πρέπει να περιέχουν ή να υπαινίσσονται καμιά μορφή διάκρισης, όπως μεταξύ άλλων τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία ή τη σεξουαλική ταυτότητα.
4.γ. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν ή να υπαινίσσονται στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιη, παράνομη ή αντικοινωνική συμπεριφορά.
12. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δυσφημούν, να υποβαθμίζουν ή να επιδιώκουν να γελοιοποιήσουν κανένα άτομο ή ομάδα ατόμων, άλλους διαφημιζόμενους, εταιρεία, οργάνωση, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα, επάγγελμα ή προϊόν.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023