Τελευταία νέα
ΑρχικήΠεριβάλλονΕταιρίεςHOTΕST: Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας στον τουρισμό

HOTΕST: Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας στον τουρισμό

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ανέλαβε την υλοποίηση, προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και ευρεία διάδοση στον τουριστικό κλάδο της χώρας του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος HOTΕST, με στόχο την καθοριστική […]

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ανέλαβε την υλοποίηση, προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και ευρεία<...> διάδοση στον τουριστικό κλάδο της χώρας του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος HOTΕST, με στόχο την καθοριστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα, μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΕ) και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που σέβονται το περιβάλλον.

Με την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ευαισθησία και το ενδιαφέρον τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους.

Το ΚΑΠΕ, έχοντας ήδη υλοποιήσει με επιτυχία σχετικές δραστηριότητες στο πρόσφατο παρελθόν και έχοντας, βάσει αυτών, προχωρήσει στην παραγωγή ειδικών εργαλείων τεχνικής υποστήριξης – ενημερωτικός φάκελος εφαρμογών για γρήγορη επιλογή ενεργειακού εξοπλισμού, που συνοδεύεται από ενδεικτικά case studies – είναι πλέον έτοιμο να παράσχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Σε εθνικό επίπεδο, το ΚΑΠΕ προωθεί την τεχνική υποστήριξη μέσω:

  • Επιτόπιων επισκέψεων σε ξενοδοχειακές μονάδες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τεχνικές αλλά και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουν προκειμένου να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.
  • Υλοποίησης 10 συνολικά προμελετών εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ, χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνση για τους ενδιαφερόμενους.
  • Πραγματοποίησης εθνικής συνάντησης εργασίας, όπου θα παρουσιαστούν σε εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΕ απευθείας από τις Ευρωπαϊκές ενώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού.
  • Υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής (τεχνική & οικονομική υποστήριξη) σε Ξενοδοχειακή Μονάδα, χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος HOTΕST είναι:

  • Η προώθηση και εφαρμογή των τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ στον τουριστικό τομέα
  • Η ευρεία συμμετοχή επιχειρηματιών (ιδιοκτήτες τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκευαστές και προμηθευτές τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ, διπλωματούχοι μηχανικοί και τεχνικοί) για την επέκταση της χρήσης και εφαρμογής των σχετικών τεχνολογιών στον τουριστικό κλάδο.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας στρατηγικής για την προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ στον ξενοδοχειακό τομέα σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες
Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022