Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΆρθραΑνεμογεννήτριες και τουρισμός

Ανεμογεννήτριες και τουρισμός

Ακόμα και σήμερα τα ελληνικά νησιά δεν έχουν πλήρως καθαρό τοπίο δεδομένου ότι τα δίκτυα είναι ως επί το πλείστον υπέργεια. Στο βάθος του χρόνου οι εκάστοτε και κατά τόπους δημοτικές αρχές προσπαθούν να υπογειοποιήσουν τα δίκτυα τηλεφώνου και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά το κόστος είναι υψηλό.

Από τη δεκαετία του ΄90, υπάρχει μια ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και σήμερα καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό,όμως από μη ανανεώσιμες πηγές. Η αρχή έγινε με υδροηλεκτρικά φράγματα.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας θεωρούνται σχετικά μικρές σε σύγκριση με εκείνες των ορυκτών καυσίμων. Σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι ανεμογεννήτριες έχουν ένα από τα χαμηλότερα δυναμικά θέρμανσης του πλανήτη ανά μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας.

Η εικόνα ενός προορισμού  κινδυνεύει όχι μόνο από τις ανεμογεννήτριες, αλλά και από τους πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα και σήμερα τα ελληνικά νησιά δεν έχουν πλήρως καθαρό τοπίο δεδομένου ότι τα δίκτυα είναι ως επί το πλείστον υπέργεια. Στο βάθος του χρόνου οι εκάστοτε και κατά τόπους δημοτικές αρχές προσπαθούν να υπογειοποιήσουν τα δίκτυα
τηλεφώνου και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά το κόστος είναι υψηλό.

Τα χερσαία αιολικά πάρκα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, καθώς συνήθως πρέπει να εξαπλώνονται σε περισσότερη γη από άλλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πρέπει να κατασκευάζονται σε βιότοπους και αγροτικές περιοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε “εκβιομηχάνιση της υπαίθρου” και απώλεια ενδιαιτημάτων. Οι συγκρούσεις προκύπτουν ειδικά σε γραφικά και πολιτιστικά σημαντικά τοπία. Περιορισμοί χωροθέτησης μπορούν πρέπει να εφαρμοστούν για τον περιορισμό των επιπτωσεων. Η γη μεταξύ των στροβίλων και των δρόμων πρόσβασης εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτροφή και βοσκή.

Οικότοποι
Η απώλεια και ο κατακερματισμός των οικοτόπων είναι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην άγρια ​​ζωή. Οι ανεμογεννήτριες, όπως και πολλές άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και κτίρια, αυξάνουν επίσης το ποσοστό θνησιμότητας των πτηνών. Μια σύνοψη των υφιστάμενων επιτόπιων μελετών που καταρτίστηκαν το 2010 από το National Wind Coordinating Collaborative των ΗΠΑ,εντόπισε λιγότερους από 14 και συνήθως λιγότερο από τέσσερις θανάτους πουλιών ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ ετησίως, αλλά μια ευρύτερη διακύμανση στον αριθμό των θανάτων νυχτερίδων. Όπως και άλλες έρευνες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα είδη (π.χ. αποδημητικά νυχτερίδες και πτηνά) είναι γνωστό ότι έχουν πληγεί περισσότερο από άλλα και ότι παράγοντες, όπως η τοποθέτηση στροβίλων μπορεί να είναι σημαντικοί. Ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες, καθώς και ο συνολικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο αριθμό στροβίλων, παραμένουν ασαφείς.

Θόρυβος
Οι ανεμογεννήτριες παράγουν επίσης θόρυβο, και σε κατοικημένη απόσταση 300 μέτρων (980 πόδια) αυτό μπορεί να είναι περίπου 45 dB. Ωστόσο, σε απόσταση 1,5 χλμ. (1 μίλι), οι περισσότερες ανεμογεννήτριες γίνονται ακουστικές. Ο δυνατός ή επίμονος θόρυβος αυξάνει το άγχος που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε ασθένειες. Οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν την
ανθρώπινη υγεία με τον θόρυβο τους όταν τοποθετούνται σωστά. Ωστόσο, όταν τοποθετήθηκε ακατάλληλα, δεδομένα από την παρακολούθηση δύο ομάδων αναπτυσσόμενων χήνων αποκάλυψαν σημαντικά χαμηλότερα σωματικά βάρη και υψηλότερες συγκεντρώσεις ορμόνης στρες στο αίμα της πρώτης ομάδας χήνων που βρίσκονταν 50 μέτρα μακριά σε σύγκριση με μια δεύτερη ομάδα που ήταν σε απόσταση 500 μέτρων από την τουρμπίνα.

Εκτάσεις
Η αιολική ενέργεια έχει χαμηλή πυκνότητα επιφανειακής ισχύος κύκλου ζωής 1,84 W / m2, η οποία είναι τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερη από την ισχύ πυρηνικού ή ορυκτού καυσίμου και 3x μικρότερη από τη φωτοβολταϊκή.

Τα αιολικά πάρκα κατασκευάζονται συχνά σε γη που έχει ήδη εκχερσωθεί. Η εκκαθάριση της βλάστησης και η διαταραχή του εδάφους που απαιτούνται για τα αιολικά πάρκα είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τα ανθρακωρυχεία και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Εάν τα αιολικά πάρκα παροπλιστούν, το τοπίο μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Μελέτη από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των αιολικών πάρκων των ΗΠΑ που κατασκευάστηκε μεταξύ 2000 και 2009 διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, μόνο το 1,1% της συνολικής περιοχής αιολικής ενέργειας υπέστη επιφανειακή διαταραχή και μόνο 0,43% ενοχλήθηκε μόνιμα από εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 63 εκτάρια (156 στρέμματα) συνολικής έκτασης αιολικής ενέργειας ανά MW χωρητικότητας, αλλά μόνο 0,27 εκτάρια (0,67 στρέμματα) μόνιμα διαταραγμένης περιοχής ανά MW χωρητικότητας αιολικής ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές κορυφαίες τοποθεσίες αιολικών πάρκων – τοποθεσίες με τις καλύτερες μέσες ταχύτητες ανέμου – βρίσκονται σε ορεινές περιοχές Οι κατασκευαστικές εργασίες ενδέχεται να δημιουργήσουν κίνδυνο διακοπής των ροων του νερού.

Πλεονεκτήματα
Οι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι λιγότερο από το 1% της γης χρησιμοποιείται για θεμελίωση και πρόσβαση σε δρόμους, ενώ το άλλο 99% μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για γεωργία. Μια ανεμογεννήτρια χρειάζεται περίπου 200–400 m² για το ίδρυμα. Ένας (μικρός) 500-kW-στρόβιλος με ετήσια παραγωγή 1,4 GWh παράγει 11,7 MWh / m², κάτι που είναι συγκρίσιμο με τα εργοστάσια με καύση άνθρακα (περίπου 15-20 MWh / m²), δεν περιλαμβάνεται η εξόρυξη άνθρακα.


Ο δρ. Δημήτρης Προκοπίου είναι οικονομολόγος καθηγητής – εκπαιδευτής ενηλίκων, Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος τουρισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει εργαστεί για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, στον Δήμο Ικαρίας και την Δήμο Πόρου. Ακόμη έχει εργαστεί στον Δήμο Πάρου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Wessex Institute, στο Southampton της Βρετανίας.
Σύμβουλος Τουρισμού - Τοπική Αυτοδιοίκηση | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Ο δρ. Δημήτρης Προκοπίου είναι οικονομολόγος, συμβασιούχος πανεπιστημιακός καθηγητής και εκπαιδευτής ενηλίκων, ναυτιλιακών σπουδών και τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος τουρισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει εργαστεί για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, τον Δήμο Ικαρίας και τον Δήμο Πόρου. Το 2019 εργάστηκε στον Δήμο Πάρου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Wessex Institute, στο Southampton της Βρετανίας.

01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022
24/11/2022