Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής δικτυώνεται τουριστικά με τους σημαντικότερους σικελικούς Δήμους

Στις παρουσιάσεις του προορισμού, που πραγματοποιήθηκαν στην Κατάνια και την Ταορμίνα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων επαφών με Σικελούς travel agents, διαπιστώθηκε η διάθεσή τους να εντάξουν τον προορισμό στους καταλόγους τους.