Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "AG ADVENT"

AG ADVENT

Στοχευμένη συνεργασία του ΣΔΞΑ με την AG ADVENT, με κοινό στόχο τη στήριξη των διευθυντών και στελεχών ξενοδοχείων στον αγώνα

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022