Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "American College of Thessaloniki"

American College of Thessaloniki

Τα δυνατά σημεία της Θεσσαλονίκης ως MICE προορισμού είναι ο καιρός και η γαστρονομία της. Από την άλλη πλευρά, οι

Θα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος 'Master in Hospitality & Tourism Management' του

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022