Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Asiana"

Asiana

Η έναρξη των νέων αεροπορικών συνδέσεων Σεούλ - Αθήνας επετεύχθη μετά από διαπραγματεύσεις και κεντρικές συμφωνίες με τις δύο μεγαλύτερες

Η Asiana είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία στην οποία επεβλήθη πρόστιμο σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Υποστήριξη Συγγενών

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022