Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Athena Health Tourism"

Athena Health Tourism

Το πλαίσιο των δράσεων θα βασιστεί σε στρατηγική μελέτη σχετικά με σημαντικούς κλάδους ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα (οδοντιατρικές

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022