Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "AUTODIA"

AUTODIA

Αμέσως μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, όλα τα σχετικά αρχεία και δεδομένα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον νόμιμο δικαιούχο

Με τη σύμβαση αυτή, η οποία αφορά στην παροχή λύσεων για την παρακολούθηση και την διαχείριση των απαιτήσεων δικαιωμάτων πνευματικής

Ο Νίκος Αντύπας υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 'Η Αυτοδιαχείριση' από τον Απρίλιο του 2019.

Η σύμπραξη αυτή έχει πρωταρχικό στόχο την αύξηση της εισροής δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αναπαραγωγή του ελληνικού και ξένου

Η μεγαλύτερη διανομή δικαιωμάτων στην ιστορία της AUTODIA θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου.

Η σύμβαση συνεργασίας ρυθμίζει την οφειλή πνευματικών δικαιωμάτων, όσον αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς - μέλη του Σωματείου, για τα έτη

07/10/2022
06/10/2022
05/10/2022
04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022