Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "City Unity College"

City Unity College

Σύμφωνα με το City Unity, η επιτυχία των σπουδαστών είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν στα προγράμματα του Cardiff

Τα προγράμματα σπουδών του Cardiff Metropolitan University και του Alpine Center συνδυάζουν τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση, σε πραγματικές

Το Alpine Center, η Ελβετική σχολή για Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την 22η τελετή αποφοίτησής της στο

To City Unity College (Aδεια Λειτουργίας 92790/ΙΑ, Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) ένα από τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022