Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΔΕΔΔΗΕ"

ΔΕΔΔΗΕ

Για λόγους ασφαλείας στο νησί παραμένουν Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 3 ΜW, διασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία της Ύδρας και

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022