Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης"

Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου και των Βαλκανίων, ο ρόλος των Τουριστικών Διαδρομών στην ενίσχυση

23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022