Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Διεθνικό FORUM"

Διεθνικό FORUM

Στα πλαίσια του «Διεθνικού FORUM Ανταλλαγής Απόψεων και Εμπειριών σχετικά με την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο εντάσσεται στο

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023