Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής"

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου Leader με τίτλο 'Bιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στη Μεσσηνιακή

Το έργο 'Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη' υλοποιείται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης

30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022