Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Δήμος Δυτικής Μάνης"

Δήμος Δυτικής Μάνης

Ταξίδι γνωριμίας των εκπροσώπων των τουριστικών γραφείων, στην περιοχή της Δυτικής Μάνης διοργανώνει ο ανάλογος Δήμος, με τη συνεργασία του

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έγινε πρόσφατα μέλος στο Δίκτυο RURENER, ένα δίκτυο μικρών Αγροτικών Δήμων με κοινή δέσμευση στην 'Αειφόρο

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022