Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Δήμος Κορινθίων"

Δήμος Κορινθίων

Ενέργειες οργάνωσης Γραφείου Τουρισμού και δρομολόγηση δράσεων προβολής.

Η υπεραλίευση στον Κορινθιακό Κόλπο αναφέρεται ως κύρα αιτία της εμφάνισης του υπερπληθυσμού των μεδουσών, με συνέπειες καταστροφικές για τους

'Κορινθιακός: Μια Θάλασσα μια Αγκαλιά', το νέο λογότυπο τουριστικής προβολής του Κορινθιακού Κόλπου. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του

30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022