Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Δήμος Τρίπολης"

Δήμος Τρίπολης

Σε ένα ανοικτό διάλογο που αναπτύχθηκε με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, εξετάστηκαν τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη

Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με την Google, κατέγραψε και προβάλει μέσω των χαρτών της, μέρος του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4

Μεταξύ των πολυποίκιλων θεμάτων ημερησίας διατάξεως που ετέθησαν από την πλευρά των Συλλογικών Τουριστικών Φορέων, κεντρικό θέμα ανάλυσης αποτέλεσε η

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022